Paskaitų ciklas "Muzika ir dvasingumas"

Tai ciklas apie meninės kūrybos ir dvasinio gyvenimo paraleles, sąsajas bei takoskyras. Ciklą vienijanti tema – Muzika ir Ignaco Lojolos "Dvasinės pratybos".

Lektorius – muzikas, brolis jėzuitas EUGENIJUS PUZYNIA.

Br. Eugenijus nuo 14 metų pradėjo vargonuoti savo gimtojoje parapijoje per Mišias. Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijoje mokėsi choro dirigavimo, ypač domėjosi dainavimu. Respublikinių dirigavimo (II vieta) ir dainavimo (I vieta) konkursų laureatas tęsė studijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Paviliotas ignaciškojo dvasingumo ir Jėzaus draugijos, šešerius metus studijavo teologiją ir filosofiją Prancūzijoje bei Italijoje. Neseniai grįžo į Lietuvą ir gausiomis dovanomis sutiko pasidalinti Bendrakeleivių „Pažinimų studijoje“.

Kiekviena paskaita skiriama vis kitai „Dvasinių pratybų“ daliai:

Vasario 9 d. Pirmoji savaitė. Pradžia ir pagrindas: esu Dievo sukurtas ir kviečiamas būti bendrakūrėju. Vidinė laisvė.

Vasario 15 d. Antroji savaitė: Įsikūnijimo slėpinys - pašaukimo tyrimas ir pasirinkimas.

Vasario 23 d. Trečioji savaitė: kančia, pasmerkimas, kryžius.

Kovo 2 d. Ketvirtoji savaitė: Prisikėlimas - kontempliacija meilei įgyti.

Kaip sako br. Eugenijus, paskaitos nebus teorinės ir jų klausytojams tikrai nereikia specialaus muzikinio pasirengimo. Detalė, kurią galime atskleisti – skambės naujas šiuolaikinės chorinės muzikos kompozitoriaus Vaclovo Augustino kūrinys „The face of Christ“, parašytas remiantis būtent šv. Ignaco „Dvasinėmis pratybomis“.

„Išsamiau susipažinę su vidine Dvasinių pratybų dinamika, ieškosime atsakymų, kaip muzikos ir bet kokio kito meno išraiškos priemonės gali pasitarnauti autentiško dvasingumo gilinimui, puoselėjimui bei praktiniam įsikūnijimui kasdienybėje, – sako br. Eugenijus.

Paskaitos vyks Vilniuje, Didžioji g. 34, pradžia 18 val. Kviečiame registruotis į visą ciklą arba atskiras paskaitas el. paštu info@bendrakeleiviai.lt

Kaina – pora valandų skirtų sau ir 5 eurų parama salės nuomai bei administracinėms išlaidoms padengti.

Bus įdomu. Ateikite!

 

Titulinis

Informacija

 

 

KNYGYNUOSE: