Pažinimų studija: paskaitos, susitikimai, diskusijos.


Nuo šiol “Bendrakeleivių” lankytojus ir svečius kviesime ne tik dalyvauti įvairiose programose, bet ir:


• nuolat žadinti ir nuolat sotinti savo žingeidumą klausantis įvairių sričių specialistų – psichologų, sociologų, istorikų, teologų, etnologų ir kt.  –paskaitų, dalyvaujant jų rengiamuose seminaruose.
• maloniai paprovokuoti savo kūrybingumą, išradingumą, skonį ir drąsą gyventi, susitinkant su žinomais ir mažiau girdėtais kūrėjais, menininkais, tiesiog   įdomiais žmonėmis – keliautojais, amatų meistrais, savanoriais,  dirbusiais tolimuose kraštuose, “keistų” ir mažai žinomų profesijų atstovais, kitų kultūrų žinovais ar išeiviais iš jų ir t.t.

Iš penktadienio lankytojų tikimės  5 Eur aukos.


Renginiai atviri, tačiau dėl sėdimų, o reikalui esant – ir stovimų vietų galės būti ramūs tik užsiregistravusieji iš anksto!


Apie kiekvieno mėnesio renginius bus informuojama atskirai.

 

Titulinis

Informacija

 

 

KNYGYNUOSE: