ŠĮ PUSMETĮ KVIEČIAME

2017 m. sausis - birželis

PAVADINIMAS IR PRADŽIOS DATA PROGRAMOS VADOVAI LAIKAS IR VIETA

Išėjimo iš skyrybų krizės grupė

2017–02–06

Grupė jau surinkta


Psichologė psichoterapeutė Asta Groblytė

Palydėtoja Daiva Beliūnienė

kun. Saulius Bužauskas

Asistuoja psichoterapeutė Daiva Jasiulaitienė

Pirmadienis

18:00 val.

Didžioji g. 34

Vilnius

Grupė išsiskyrusių tėvų vaikams

2017–03–01

Grupė jau surinkta

Psichologė Julija Ladigaitė

Asistuoja Lina Čepulytė

 

Trečiadienis

18:00 val.

Didžioji g. 34

Vilnius

Seminarų ciklas "Mokomės lydėti išsiskyrusiųjų savigalbos grupes"

2017–02–24-26

2017–03–18

2017–04–08

2017–05–06

Grupė jau surinkta

s. Judita Stankūnaitė SJE

kun. Antanas Saulaitis SJ

Psichologė dr. Rasa Bieliauskaitė

Palydėtoja Daiva Beliūnienė

Palydėtoja Živilė Ratavičiūtė

Palydėtoja Agnė Žemaitytė

Savaitgalis:

Guronių rekolekcijų namai

 

Vėliau:

Šeštadienis

10:00 val.

Didžioji g. 34

Vilnius

Seminaras pedagogams ir mokyklų bendruomenėms "Pagalba besiskiriančių ir išsiskyrusių tėvų vaikams mokykloje"

2017–02–06

Psichologė dr. Miglė Dovydaitienė

Pirmadienis

13:00 val.

Vilniaus mokytojų namai

Vilniaus g. 39

Vilnius

Vidinis kompasas

2017–01–12

Grupė jau surinkta

Palydėtoja Agnė Žemaitytė

Ketvirtadienis

18:15 val.

Didžioji g. 34

Vilnius

Karalienė ir laukinė moteris

2017–02–28

Grupė jau surinkta

Programos autorė Elvyra Kučinskaitė

Antradienis

18:15 val.

Didžioji g. 34

Vilnius

Kūrėjo kelias

Grupė tęsia darbą

Programos autorė Daiva Beliūnienė

Asistuoja Jurgita Vaitkutė

Trečiadienis

18:00 val.

Didžioji g. 34

Vilnius

Pilates mankšta

Grupės pilnos

 

Body Control Pilates®instruktorė Gintarė Motiekaitienė

I gr.: I ir IV

II gr.: III ir V

III gr.: II

12 val.

Didžioji g. 34

Vilnius

Susitelkimo savaitgalis lankiusiems ŠASC "Bendrakeleiviai" grupės

2017 06 09-11


Tiberiados bendruomenės broliai

ŠASC "Bendrakeleiviai" palydėtojai

Savaitgalis

Tiberiados bendruomėnė

Baltriškių k.

Zarasų r.

 

Titulinis

Informacija

 

 

KNYGYNUOSE: