Kviečiame į seminarus Guronių rekolekcijų namuose

2018 m. rugpjūčio mėn. "Bendrakeleiviai" kartu su Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacija kviečia į dvasingumo seminarą bei teologijos savaitę. Kviečiame registruotis ir dalyvauti.

2018 m. rugpjūčio 11-13 d. seminaras „Dvasingumo raida krikščionybės ir asmens istorijoje"

Seminaras skirtas gilesniam krikščioniškų dvasingumo praktikų bei jų svarbos asmens dvasingumo raidai pažinimui. Ypatingas dėmesys bus skiriamas šių praktikų aptarimui sąsajoje su pastoracinės pagalbos kitiems teikimu ir ignaciškojo dvasingumo principais. Pastarųjų dėmesio centre – Dievo valios ieškojimas, atpažinimas ir laisvė atsiliepti.

Seminarą ves tėvas jėzuitas Barton Geger (JAV). T. Barton yra teologijos mokslų daktaras ir praktinės teologijos dėstytojas jėzuitų universitete Boston College, jėzuitiško paveldo tyrimų instituto (Institute of Advanced Jesuit Studies) mokslinis darbuotojas bei JAV leidžiamo dvasingumo žurnalo Jesuit Spirituality Journal vyr. redaktorius.


2018 m. rugpjūčio 20-25 d. teologijos savaitė „ Įvadas į krikščioniškąją teologiją“

Tai galimybė susipažinti su teologijos pagrindais ir esminiais krikščioniškosios teologijos klausimais. Bus nagrinėjami tokie ir panašūs klausimai:

  • Kas yra teologija?
  • Koks jos praktinis vaidmuo?
  • Kokie yra teologinio pažinimo šaltiniai, galimybės ir ribos?
  • Ką krikščioniškoji teologija sako apie Dievo sąvoką? Apie pagrindinius mūsų tikėjimo slėpinius?
  • Koks yra teologijos ir oficialaus Bažnyčios mokymo santykis?
  • Koks yra tikėjimo ir proto, patirties ir pažinimo, teologijos ir žmogiškosios kultūros santykis?
  • Kaip teologinis išprusimas įtakoja bažnytinių bendruomenių ir asmens tikėjimo gyvenimą ir gyvybingumą?

Teologijos savaitę ves sesuo eucharistietė Ligita Ryliškytė. Sesuo Ligita yra jėzuitų universiteto Boston College sistematinės teologijos doktorantė bei dėstytoja asistentė. Prieš pradėdama teologijos studijas JAV, ses. Ligita daug metų dirbo medicinos bei sielovados srityse Lietuvoje.

 

Titulinis

Informacija

 

 

KNYGYNUOSE: