Programos “Krikščioniškojo tikėjimo ir sielovadinės praktikos pagrindai” 2019 m. vasaros sesija

Sesiją sudaro keturi seminarai:

1. Gegužės 3–4 d.

2. Birželio 25–29 d.

3. Liepos 28–rugpjūčio 2 d.

4. Lapkričio 16–17 d.

 

Programos trukmė – 4 metai (2018-2021). Dalyviai po kiekvieno kurso gaus

Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos

fakulteto neformalaus įvertinimo (kvalifikacijos tobulinimo) pažymėjimus.

Pastaba: galima registruotis ir į atskirus kursus.

 

Informacija: tel. (8615) 96804, (8611) 16801.

 

 

 


1 seminaras

Žmogaus gyvybės pradžios etika

Prof. dr. Birutė Obelenienė (Kaunas, Lietuva)

Šiame kurse bus supažindinama su Bažnyčios mokymu apie gyvybės pradžios etiką. Programos temos:

 • Žmogaus asmuo ir lytiškumas.
 • Vaisingumas ir gyvybės pradžia.
 • Reprodukcinės sveikatos ideologija ir gimstamumo reguliavimas.
 • Nevaisingumas ir dirbtinis apvaisinimas.
 • Krizinis nėštumas ir abortas.

Apie lektorę: prof. dr. Birutė Obelenienė dirba Vytauto Didžiojo universitete. Jos mokslinių interesų sritys yra lytiškumo etika, vaisingumo pažinimas, bioetika, jaunimo rengimas šeimai, mokslinių darbų rašymo metodologija.

Kurso trukmė: 16 val., 2 dienos.

Vieta: Guronių rekolekcijų namai.

Laikas: gegužės 3–4 d. (atvykimas 3 d. 18 val., išvykimas 4 d. 19 val.)

Kaina: 80 eur.

Registracija: https://forms.gle/xYZGFCZfDvjJGVXD7

 


2 seminaras

 Kristologijos įvadas „Kristus: vakar, šiandien, dabar“

Dr. Ligita Ryliškytė (Bostonas, JAV)

Šiame kurse svarstysime klausimą, kuris krikščionims rūpėjo nuo pat pirmųjų amžių: kas yra Jėzus Kristus? Drauge sieksime pažinti:

 • Ką apie tai sako Apreiškimas ir Bažnyčios Tradicija?
 • Kaip šių laikų teologija mąsto apie Kristaus asmenį ir Jo atneštą išganymą? Pavyzdžiui:
 • Kaip, remdamiesi Chalkedono susirinkimo kristologija, galime kalbėti apie Jo žmogišką ir dievišką pažinimą?
 • Kuria prasme Kristus yra kyrios, Išlaisvintojas, Gelbėtojas, Atpirkėjas, Tarpininkas, Siaubo Nugalėtojas, Logos-Sophia, Rūpintojėlis…?
 • Kaip tai, ką tikime Kristų esant, įtakoja mūsų dvasingumą, sielovadines tarnystes, kasdienį gyvenimą?

Studijų forma:

 • Paskaitos
 • Seminarai
 • Savarankiškas darbas su tekstu
 • Meditacijų su Šventuoju Raštu praktika.

Apie lektorę: Ligita Ryliškytė SJE yra jėzuitų universiteto Boston College sistematinės teologijos doktorantė bei dėstytoja. Prieš pradėdama teologijos studijas JAV, ses. Ligita daug metų dirbo medicinos bei sielovados srityse Lietuvoje.

Kurso trukmė: 48 val., 5 dienos.

Vieta: Guronių rekolekcijų namai.

Laikas: birželio 25–29 d. (atvykimas 25 d. 9.30 val., išvykimas 29 d. 18 val.)

Kaina: 180 eur.

Registracija: https://forms.gle/g6YneFW2u8MyR2yg7

 


3 seminaras

Įvadas į Senąjį ir Naująjį Testamentą

Dr. Ingrida Gudauskienė (Lietuva)

Šis kursas sistemiškai supažindins su abiem krikščionių Biblijos dalimis – Senuoju ir Naujuoju Testamentu. Temos:

 • Bendrojo pobūdžio klausimai apie abiejų Šventojo Rašto dalių sandarą, formavimąsi bei literatūrinius dėsningumus.
 • Įvadinės žinios apie Senojo ir Naujojo Testamentų literatūrinius-teologinius kompleksus. Išsamesnė Dievo ir žmogaus santykio analizė kai kurių kompleksų knygose.
 • Kai kurių esminių biblinės teologijos tematikų išryškinimas bei aptarimas (kūrimo, pažado, tikėjimo, egzodo, įstatymo ecc.).

Biblinę dramą bus siekiama aprėpti kaip visumą, t. y. Senąjį Testamentą suvokti kaip pažadą, Naująjį Testamentą – kaip jo išsipildymą.

Apie lektorę: Dr. Ingrida Gudauskienė yra biblistė. Biblistikos moksluose specializavosi ir mokslo laipsnį įgijo Popiežiškajame Grigaliaus Universitete Romoje. Nuo 2004 m. dėsto biblistiką Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje ir kitose Lietuvos aukštojo mokslo institucijose, dirba mokslinį darbą.

Kurso trukmė: 40 val., 6 dienos.

Vieta: Guronių rekolekcijų namai.

Laikas: liepos 28 d.– rugpjūčio 2 d. (atvykimas 28 d. 9.30 val., išvykimas 2 d. 15 val.)

Kaina: 290 eur.

Registracija: https://forms.gle/RWLbrPxT53ysZSNLA

 


4 seminaras

Įvadas į liturgijos ir sakramentinę teologiją

Doc. dr. Benas Ulevičius

 Dr. Benas Ulevičius atvers supratimo vartus į liturgijos ir sakramentinę teologiją. Paskaitų ciklo metu bus aptariami šie klausimai:

 • Kuo ypatinga epocha tarp Kristaus Prisikėlimo ir visų dalykų atbaigimo?
 • Kodėl Šventasis Raštas apie pasaulio pabaigą kalba liturginiais terminais?
 • Kodėl sakramentai tokie galingi ir sykiu keisti?
 • Ką reiškia būti liturginiu krikščionimi?
 • Kaip dalyvauti liturgijoje ir priimti sakramentus? Ir kt.

Apie lektorių: doc.dr. Benas Ulevičius yra Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto docentas, šio fakulteto dekanas. Jis dėstė teologiją Creightono universitete JAV, yra tarptautinės teologų bendrijos European Theology narys,  dalyvavo katalikiškos misijų organizacijos „Renewal Ministries“ misijose JAV, Kanadoje, Afrikoje ir Azijoje. Religijos mokslų žurnalo „Soter“ redkolegijos narys, žurnalo „New Diaconal Review“ redkolegijos narys.

Kurso trukmė: 16 val., 2 dienos.

Vieta: Guronių rekolekcijų namai.

Laikas: lapkričio 16–17 d. (atvykimas 16 d. 9.30 val., išvykimas 17 d. 18 val.)

Kaina: 90 eur.

Registracija: https://forms.gle/fmQh6BkbZmQNKAic7

 


 

Seminarai iš dalies finansuojami Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis, kurį administruoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija.

 

Comments are closed.

BENDRAKELEIVIAI.LT © 2020

El. parduotuvių ir internetinių svetainių kūrimas

Klausk Aukok Dovanų kuponas Naujienlaiškis

Prašome atlikti pavedimą:

Įmonė: Šeimos ir asmens saviugdos centras “Bendrakeleiviai”.
Adresas: Didžioji g. 34, 01128 Vilnius.
Atsiskaitomoji sąskaita: LT02 7300 0100 8686 3132.
Mokėjimo paskirtis: už dovanų kuponą.

Užpildytas kuponas bus išsiųstas jums el. paštu per 24 val. Esant skubai, susisiekite tel. 8644 20883.

Aš suprantu, kad pinigai už įsigytus dovanų kuponus nėra grąžinami.
Kupono galiojimas – 1 metai nuo pirkimo dienos.