Naujiena Lietuvoje – vasaros studijos teologinėms žinioms pagilinti

Šeimos ir asmens saviugdos centras „Bendrakeleiviai“ jau daug metų teikia specializuotą kompleksinę pagalbą skyrybas išgyvenantiems žmonėms, užsiima šeimos krizių prevencija, asmens saviugda. Be profesionalių psichologų, patyrusių dvasininkų, centre darbuojasi ir palydėtojai – sielovadininkai. Tai – pasišventę žmonės, kurie teikia pagalbą suklupusiam, kartu paeina su juo kelio atkarpą, kol šis pasijunta stipresnis. Tačiau vien geros širdies šiai misijai vykdyti neužtenka, reikalingos nuoseklios krikščioniškosios teologijos žinios.

 

Kaip gimė idėja?

Elvyra Kučinskaitė – viena iš „Bendrakeleivių“ įkūrėjų pasakoja, kad jų centre keturis metus buvo organizuojami ir vedami Patirties perdavimo seminarai Lietuvos parapijų bei krikščioniškų organizacijų savanoriams, pageidaujantiems lydėti įvairaus pobūdžio sielovadines grupes. „Perteikdami svarbiausias žinias ir praktinius įgūdžius netrukome pastebėti, kad šito toli gražu nepakanka – nors žmonės susirinkdavo tikrai pasišventę ir atsidavę, krikščioniškosios formacijos stygius buvo akivaizdus, – sako E. Kučinskaitė, – jie neretai rėmėsi klaidinančiomis, neatitinkančiomis Vatikano II Susirinkimo dvasios žiniomis.“ Tuomet, pasak E. Kučinskaitės, ir gimė idėja parengti programą, kuri patenkintų augantį sisteminių tikėjimo pagrindų poreikį. Seserims eucharistietėms, su kuriomis jau seniai glaudžiai bendradarbiauja „Bendrakeleiviai“ ir kurios plačiai darbuojasi sielovados srityje, ši mintis taip pat atrodė aktuali. Taigi, sujungus pajėgas buvo kreiptasi į tuometinį Kauno arkivyskupą Lionginą Virbalą, VDU Katalikų teologijos Fakultetą, ir, gavus pritarimą bei sutikimą idėja pagaliau virto kūnu: ŠASC „Bendrakeleiviai“ drauge su Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacija ir VDU Katalikų teologijos fakultetu pradėjo vykdyti programą „Krikščioniškojo tikėjimo ir sielovadinės praktikos pagrindai“.

 

Jei formalioms studijoms nėra galimybių…

Tai yra vasaros studijų programa, kuri suteiks kokybiškas sistemines žinias bei svarbiausius praktinius įgūdžius. Baigusiems bus įteikti VDU KTF neformalių studijų sertifikatai. Studijos skirtos aktyviesiems parapijų nariams, pastoracinėje veikloje besidarbuojantiems savanoriams ir kitiems tarnaujantiems Bažnyčios bendruomenei ar tiesiog nuosekliai besigilinantiems į savo tikėjimą žmonėms. Neatsitiktinai pasirinktas būtent toks studijų formatas, kai seminarai vyksta vasarą (ir po vieną savaitgalį rudenį ir pavasarį) – dalyviai turės galimybę mokytis, neatsitraukdami nuo savo tiesioginių darbų. Apskritai, kursuose laukiami įvairaus amžiaus ir patirties, formalioms studijoms neturintys laiko ar finansinių galimybių žmonės. Galima registruotis ir tik į pavienius seminarus – už jų išklausymą išduodamas dalyvio pažymėjimas. Programa truks tris metus – nuo 2019 m. iki 2021 m.

 

Lektoriai – garsiausi savo srities specialistai

Didelė dovana, kad vesti seminarus sutiko aukščiausios kvalifikacijos VDU universiteto, Bostono kolegijos dėstytojai: prof. dr. B. Obelenienė, dr. L. Ryliškytė, dr. I. Gudauskienė, doc. dr. B. Ulevičius, prof. R. Gaillardetz, dr. A. Bisschops ir kt. Dalyviai bus supažindinti su biblinės, dogminės-sistematinės, moralinės ir pastoracinės teologijos pagrindais. Visiems šio projekto partneriams svarbu, kad kursų dalyviai gautų kokybiškas, kuo plačiau visuotinės Bažnyčios kontekstą atspindinčias studijas. Baigusieji programą galės atsakingai tarnauti Bažnyčios bendruomenėse arba krikščioniškose organizacijose, vesti įvairaus pobūdžio savipagalbos ir savipažinos, maldos ir kt. grupes. Įgytos žinios, be jokios abejonės, pasitarnaus ne tik tarnystėje, bet ir asmeniniame, šeimos gyvenime. Kuo daugiau bus
sąmoningų tikinčiųjų, tuo stipresnę, sąmoningesnę ir gyvesnę Bažnyčios bendruomenę turėsime.

 

Religines žinias reikia nuolat atnaujinti

„Tai, kad sutelktomis pastangomis šiandien galime pasiūlyti solidžias vasaros studijas, yra tikrai svarbus ir neeilinis įvykis. Nepaprastai džiaugiuosi ir esu dėkinga visoms sumanyme dalyvaujančioms pusėms už kantrų, nelengvą ir vaisingą darbą kartu. Belieka viltis, kad žinia apie studijų galimybę pasieks tuos, kam jų labiausiai reikia,“ – sako E. Kučinskaitė. Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijai priklausanti s. Judita Skankūnaitė, SJE sako: „Lietuvoje, kiek žinau, tai – pirmoji tokia programa. Aš ilgai apie ją svajojau ir tikiu, kad ji bus labai naudinga“. Ji teigia savo veikloje dažnai susidurianti ne tik su krikščioniškųjų žinių stygiumi, bet ir pagrindinių principinių tikėjimo dalykų neišmanymu. „Žinių stygius ypač jaučiamas mano kartoje, kai nebuvo prieinamos jokios religinės ar teologinės studijos, – sako sesuo Judita, SJE – nors religinio švietimo ir teologinių žinių trūkumas turbūt yra nuolat jaučiamas, nes kaip ir visas kitas, taip ir religines žinias ir teologinį žodyną reikia nuolat atnaujinti.“

 

Vertės suteikia gyva diskusija ir bendrystė

Anot s. J. Stankūnaitės, SJE, žmonės kreipiasi į sielovadininką kaip į dvasinį specialistą. Todėl bendro išsilavinimo jam neužtenka, reikia išmanyti savo sritį ir turėti pakankamai pastoracinės konsultacijos, pagrindinių teologijos ir kitų žinių, kad galėtume padėti žmonėms. Kaip mano s. J. Stankūnaitė, SJE, ši programa bus naudinga visiems, kurie nori įsigyti ar pagilinti teologijos ir sielovados supratimą bei žinias: sielovadininkams ar norintiems jais tapti, mokytojams, medikams, socialiniams darbuotojams, savanoriams. Tie, kurie dalyvavo pirmajame šių metų seminare apie žmogaus gyvybės etiką, sako, kad buvo naudinga išgirsti tai, kas viešajame diskurse dažnai lieka už kadro. Kaip didelį pliusą, analizuojant tokias esmingas temas, dalyviai mini gyvą diskusiją ir galimybę užduoti klausimus lektoriui tiesiogiai. Suartina ir buvimas su bendraminčiais.

 

Programa

www.bendrakeleiviai.lt, tel. nr. 8 615 96804, 8 611 16801.

Komentavimo galimybė išjungta.

BENDRAKELEIVIAI.LT © 2023

El. parduotuvių ir internetinių svetainių kūrimas

Klausk Aukok Dovanų kuponas Naujienlaiškis

   Prašome atlikti pavedimą:

   Įmonė: Šeimos ir asmens saviugdos centras “Bendrakeleiviai”.
   Adresas: Didžioji g. 34, 01128 Vilnius.
   Atsiskaitomoji sąskaita: LT02 7300 0100 8686 3132.
   Mokėjimo paskirtis: už dovanų kuponą.

   Užpildytas kuponas bus išsiųstas jums el. paštu per 24 val. Esant skubai, susisiekite tel. 8644 20883.

   Aš suprantu, kad pinigai už įsigytus dovanų kuponus nėra grąžinami.
   Kupono galiojimas – 1 metai nuo pirkimo dienos.