Doc. dr. Beno Ulevičiaus 3 paskaitų ciklas „Tikėjimo ir kasdienybės sankirtos“

 

1 paskaita „Kristus – amžinasis Grožis“

Kokia pirma mintis aplanko, išgirdus žodžius “Dievas”, “Kristus”, “krikščionybė”? Turbūt atsakytume įvairiai. Vieni mintyse išvystame dangaus soste sėdintį Visagalį, kiti – apglėbiantį Tėvą, treti – pasaulį gaivinančią Dvasią. Pagalvojame apie kryžių, prakartėlę ir tuščią kapą. Mintyse iškyla kankiniai, ganytojai, maldininkai ir bažnyčių pastatai. Mūsų tikėjimo turinys iš tikrųjų neišsemiamas!

Tačiau nedažnai pagalvojame, kad Dievas visų pirma yra Grožis. Jis – vienintelis Gražus ir visi jo kūriniai gražūs. Jo sūnus Jėzus Kristus – Dievo grožio nešėjas, o Bažnyčia – vieta, kur Dievo grožis gyvena ir traukia pasaulį. Pirmieji krikščionys dažnai kalbėjo apie Dievo ir pasaulio santykį kaip grožio dramą. Tiesa, grožis buvo suvokiamas ir vadinamas kitaip nei šiandien. “Amžinasis Žodis”, “Tiesa”, “Meilė” pirmiausiai reiškė Dievo grožį, kuris mums atviras Kristuje. Ar pamėginsime pažvelgti į savo gyvenimą per grožio prizmę? Ar išdrįsime palyginti savo pačių sukurtus grožius su Dievo grožio kriterijumi?

 

2 paskaita “Žmogaus stebuklas” 

Krikščioniškoji tikėjimo tradicija teigia, kad žmogus yra kūrinijos viršūnė, visos visatos susitikimo vieta, gėrio ir blogio grumtynių aikštelė. Galingas ir silpnas, protingas ir neišmanus, šventas ir nuodėmingas, žmogus pats sau yra mįslė, paslaptis ir uždavinys. Paskaitoje nersime į žmogaus slėpinį. Užduosime klausimus:

  • Kas yra žmogus?
  • Koks žmogaus santykis su kūrinija, savimi ir Dievu?
  • Ką reiškia skleistis tikrojo žmogiškumo kryptimi?”

 

3 paskaita “Kristaus didumas ir mažumas manyje: esu daugiau nei įsivaizdavau”

Jau du tūkstančius metų krikščionys apmąsto Kristaus slėpinį. Jis  – Dievas ir žmogus, Dievo Sūnus ir Adomo sūnus, pilnatvė ir niekuma, už visa ką didesnis ir mažesnis. Krikščioniškoji ikonografija apie tai kalba vaizdais, teologija – žodžiais, šventieji – savo gyvenimu. Pasak apaštalo Pauliaus, “mūsų gyvenimas paslėptas Kristuje” ir “Kristus gyvena mumyse”.

  • Ką tai reiškia mums?
  • Kaip gyventi tokiu visa aprėpiančiu Kristumi?
  • Kuo tampame kaip Kristaus broliai ir seserys?

Paskaitoje kalbėsime apie Kristaus žygdarbį, Įsikūnijimą, kryžių, pergalę prieš mirtį. Klausime, kaip Kristaus žygdarbis keičia mūsų galimybes mūsų kasdienybėje.

 

Doc.dr. Benas Ulevičius yra Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto docentas, šio fakulteto dekanas. Jis dėstė teologiją Creightono universitete JAV, yra tarptautinės teologų bendrijos European Theology narys,  dalyvavo katalikiškos misijų organizacijos „Renewal Ministries“ misijose JAV, Kanadoje, Afrikoje ir Azijoje. Religijos mokslų žurnalo „Soter“ redkolegijos narys, žurnalo „New Diaconal Review“ redkolegijos narys.

 

INFORMACIJA IR REGISTRACIJA

Data: 09.25, 10.02, 10.09.

Laikas: 18:15 – 20:15.

Savaitės diena: trečiadienis.

Adresas: ŠASC “Bendrakeleiviai”, Didžioji g. 34, Vilnius.

Kana: 5 eur/ paskaita.

Lektorius: doc. dr. Benas Ulevičius.

Registracija. Registruotis galima ir į pavienes paskaitas, nebūtnai į visą ciklą.

Nuotrauka: Mato Noreikos.

Comments are closed.

BENDRAKELEIVIAI.LT © 2020

El. parduotuvių ir internetinių svetainių kūrimas

Klausk Aukok Dovanų kuponas Naujienlaiškis

Prašome atlikti pavedimą:

Įmonė: Šeimos ir asmens saviugdos centras “Bendrakeleiviai”.
Adresas: Didžioji g. 34, 01128 Vilnius.
Atsiskaitomoji sąskaita: LT02 7300 0100 8686 3132.
Mokėjimo paskirtis: už dovanų kuponą.

Užpildytas kuponas bus išsiųstas jums el. paštu per 24 val. Esant skubai, susisiekite tel. 8644 20883.

Aš suprantu, kad pinigai už įsigytus dovanų kuponus nėra grąžinami.
Kupono galiojimas – 1 metai nuo pirkimo dienos.