Programos “Krikščioniškojo tikėjimo ir sielovadinės praktikos pagrindai” 2021 m. vasaros sesija

2021 m. vasaros sesiją sudaro keturi seminarai:

1. liepos 1-4 d. Moralinės teologijos pagrindai. Prof. Lisa Cahill (JAV).

2. liepos 26-30 d. Įvadas į ekleziologiją. Prof. Richard Gaillardetz (JAV).

3. rugpjūčio 26-29 d. Krikščioniškoji antropologija. Dr. Ligita Ryliškytė SJE.

4. lapkričio 12-14 d. Kančios problema krikščioniškoje tradicijoje. Dr. Ligita Ryliškytė SJE.

 

 

Visų studijų trukmė – 4 metai (2018-2021). Dalyviai po kiekvieno seminaro gauna

Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos

fakulteto neformalaus įvertinimo (kvalifikacijos tobulinimo) pažymėjimus.

Pastaba: galima registruotis į atskirus seminarus.

 

Informacija: tel. (8615) 96804, (8611) 16801.

 


1 seminaras

Moralinės teologijos pagrindai

Prof. Lisa Cahill (JAV)

2021 m. liepos 1-4 d.

Seminaro tikslas: šiuolaikinių iššūkių kontekste suteikti seminaro dalyviams pamatinių moralinės teologijos žinių.

Pagrindinės I dalies temos:

 • Šiuolaikinė moralinė teologija (krikščioniškoji teologinė etika) ir jos ištakos
 • Krikščioniškosios teologinės etikos sąsajos su kitomis teologinėmis disciplinomis, sritys, metodai, principai.

Pagrindinės II dalies temos:

 • Katalikų Bažnyčios socialinio ir dorinio mokymo pagrindai
 • Svarbiausi etiniai iššūkiai, kylantys modernioje visuomenėje ir Bažnyčioje, bei krikščioniškos teologinės etikos atsakas.

Kompetencijos: Seminaro dalyviai įgis žinių ir gebėjimų, kurie būtini  kritinei krikščioniškai šiuolaikinių etinių problemų refleksijai.

 

Trukmė: 4 dienos.

Vieta: Guronių rekolekcijų namai. Kaip atvykti.

Laikas: liepos 1-4 d. (pradžia 1 d. 9.00 val., pabaiga 4 d. 17.00 val.).

Kaina: 

 • Jei VDU pažymėjimo nereikia – 200 eur. Registracija el. paštu rekolekcijos@sje.lt arba tel. 8600 56206, pavedimas čia;
 • Jei VDU pažymėjimo reikia – 210 eur. Registracija ir 10 eur pavedimas čia,  200 eur pavedimas čia.

SVARBU: mokant už seminarą, prašome nurodyti įmokos paskirtį kaip nurodyta pavedimų aprašymuose. 

 


2 seminaras

Įvadas į ekleziologiją

Prof. Richard Gaillardetz (JAV)

2021 m. liepos 26-30 d.

Seminaras supažindins su ekleziologijos pagrindais ir šiuolaikinės ekleziologijos ypatumais, ypač kreipiant dėmesį į pokyčius, įvykusius po II Vatikano Susirinkimo.

Seminarą sudaro penkių dienų paskaitų ir diskusijų ciklas. Paskaitų ir seminarų metu bus nagrinėjamos šios temos:

 • Ekleziologijos pagrindai
 • Šiuolaikinės ekleziologijos ištakos ir istorinis kontekstas
 • Communio-ekleziologijos, kilusios Vatikano II Susirinkimo ir ekumeniniame kontekste (Wood, Zizioulas, Tillard, Kasper)
 • Penkios šiuolaikinės ekleziologinės trajektorijos, kuriose atsispindi: posūkis į empirinį metodą, patriarchijos/kiriarchijos kritika, „nevakarietiškosios“ Bažnyčios (Azijos, Afrikos ir Pietų Amerikos šalyse) patirčių integracija, postliberaliosios ir postsekuliariosios mąstysenos ir palyginamosios teologijos įtaka
 • Aktualūs šiuolaikiniai ekleziologijos klausimai.

Kompetencijos: Seminaro dalyviai įgis ekleziologinės doktrinos pažinimą dabartiniame visuotinės Katalikų Bažnyčios gyvenimo kontekste.

 

Trukmė: 5 dienos.

Vieta: Guronių rekolekcijų namai. Kaip atvykti.

Laikas: liepos 26-30 d. (pradžia 26 d. 9.00 val., pabaiga 30 d. 17.00 val.).

Kaina:

 • Jei VDU pažymėjimo nereikia – 250 eur. Registracija el. paštu rekolekcijos@sje.lt arba tel. 8600 56206, pavedimas čia;
 • Jei VDU pažymėjimo reikia – 260 eur. Registracija ir 10 eur pavedimas čia, 250 eur pavedimas čia.

SVARBU: mokant už seminarą, prašome nurodyti įmokos paskirtį kaip nurodyta pavedimų aprašymuose. 

 


3 seminaras

Krikščioniškoji antropologija

Dr. Ligita Ryliškytė SJE

2021 m. rugpjūčio 26-29 d.

Šio seminaro metu (pradedant Bibline ir patristine teologija, baigiant šiuolaikinės teologinės antropologijos įžvalgomis) bus gilinamasi  į:

 • Žmogaus prigimties sampratą
 • Prigimties ir antgamtės santykį
 • Nuodėmės ir malonės bei atsivertimo sąvokas
 • Žmogiškojo įkūnytumo problematiką Įsikūnijimo doktrinos šviesoje
 • Eschatologinę žmogiškosios būties trajektoriją.

Seminare bus nagrinėjama (bet neapsiribojama) Šv. Pauliaus, Šv. Irenėjaus, Šv. Grigaliaus Nisiečio, Šv. Augustino,  Šv. Bonaventūros, Šv. Tomo Akviniečio, Karlo Rahnerio ir Bernardo Lonergano teologinė antropologija.

Kompetencijos:  Seminaro dalyviai susipažins su krikščioniškosios antropologijos pagrindais, taigi įgis sąmoningesnį požiūrį į fundamentalius savo tikėjimo dėmenis, tai neabejotinai pasitarnaus jų sielovadiniame darbe.

 

Trukmė: 4 dienos.

Vieta: Guronių rekolekcijų namai. Kaip atvykti.

Laikas: rugpjūčio 26-29 d. (pradžia 26 d. 9.00 val., pabaiga 29 d. 17.00 val.).

Kaina:

 • Jei VDU pažymėjimo nereikia – 200 eur. Registracija el. paštu rekolekcijos@sje.lt arba tel. 8600 56206, pavedimas čia;
 • Jei VDU pažymėjimo reikia – 210 eur. Registracija ir 10 eur pavedimas čia, 200 eur pavedimas čia.

SVARBU: mokant už seminarą, prašome nurodyti įmokos paskirtį kaip nurodyta pavedimų aprašymuose. 

 


4 seminaras

Kančios problema krikščioniškoje tradicijoje

Dr. Ligita Ryliškytė SJE

2021 m. lapkričio 12-14 d.

Tikslas: supažindinti su kančios problemos apmąstymu krikščioniškoje tradicijoje.

Savaitgalio trukmės programos turinys:

 • Kančios problema biblinėje tradicijoje (Pradžios knyga, Jobo knyga, Raudų psalmės, Kenčiančio Tarno giesmės Izaijo knygoje, biblinė Kryžiaus teologija, etc.)
 • Kančios problema teologijoje (kančios kaip tyrinančios, ugdomosios, vienijančios su Kristumi, „atlyginančios“ už nuodėmes ir t.t. vertės iškėlimas klasikinėje teologijoje; paradigmų kaita apmąstant masinės ir radikalios kančios patirtis moderniuoju laikotarpiu; kančia ir sekuliarizmo ideologijos)
 • Kančios apmąstymas šiuolaikinėje teologijoje (istorinė, soteriologinė ir etinė perspektyvos).

Kompetencijos: Tikimasi, kad programą baigęs asmenys gebės įvardinti pagrindines teologines kančios paradigmas, atpažinti, kuriomis paradigmomis nesąmoningai remiasi, išsiugdyti pradinius įgūdžius, reikalingus taikomų paradigmų adekvatumo refleksijai.

 

Trukmė: 2 dienos.

Vieta: Guronių rekolekcijų namai. Kaip atvykti.

Laikas: lapkričio 12-14 d. (pradžia 12 d. 19.00 val., pabaiga 14 d. 17.00 val.).

Kaina:

 • Jei VDU pažymėjimo nereikia – 100 eur. Registracija el. paštu rekolekcijos@sje.lt arba tel. 8600 56206, pavedimas čia;
 • Jei VDU pažymėjimo reikia – 110 eur. Registracija ir 10 eur pavedimas čia, 200 eur pavedimas čia.

SVARBU: mokant už seminarą, prašome nurodyti įmokos paskirtį kaip nurodyta pavedimų aprašymuose. 

 

 

Veikla iš dalies finansuojama Vokietijos katalikų solidarumo su Rytų ir Vidurio Europos žmonėmis judėjimo “Renovabis”.

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Comments are closed.

BENDRAKELEIVIAI.LT © 2021

El. parduotuvių ir internetinių svetainių kūrimas

Klausk Aukok Dovanų kuponas Naujienlaiškis

Prašome atlikti pavedimą:

Įmonė: Šeimos ir asmens saviugdos centras “Bendrakeleiviai”.
Adresas: Didžioji g. 34, 01128 Vilnius.
Atsiskaitomoji sąskaita: LT02 7300 0100 8686 3132.
Mokėjimo paskirtis: už dovanų kuponą.

Užpildytas kuponas bus išsiųstas jums el. paštu per 24 val. Esant skubai, susisiekite tel. 8644 20883.

Aš suprantu, kad pinigai už įsigytus dovanų kuponus nėra grąžinami.
Kupono galiojimas – 1 metai nuo pirkimo dienos.