NUOTOLIU Ses. Lindos Ceple SJE 9 paskaitų ciklas “Širdies gydymas šventųjų išmintimi”

Kviečiame į naują ses. Lindos Ceple SJE (Latvija) 9 paskaitų ciklą, skirtą susipažinimui su Šventosios Dvasios vaisių išsiskleidimu šventųjų gyvenimuose. Apžvelgsime kaip Dievas gydė jų širdis ir aptarsime, kaip mes galime atverti savo širdis gydymui ir Dvasios vaisiams. Per šventųjų pavyzdį ir užtarimą kartu apmąstysime ir melsime meilės, džiaugsmo, ramybės, kantrybės, malonumo, gerumo, ištikimybės, romumo bei susivaldymo (pgl. Gal 5, 22-23).

Susitiksime kiekvieno mėnesio 3-ią trečiadienį 18:30-20:30 nuo 2021 m. lapkričio iki 2022 m. liepos. Kiekvieno susitikimo metu dalis laiko bus skiriama paskaitai, o kita dalis – vadovaujamai meditacijai su šventųjų tekstais.

Ses. Linda yra ilgametė rekolekcijų vedėja ir dvasinė palydėtoja, bei rekolekcijų programų kūrėja. Dvasinę teologiją studijavo Teresianum universitete Romoje. Puikiai kalba lietuviškai. Paskaitos bus įrašinėjamos, bus galima įsigyti įrašus.

 

BILIETŲ ĮSIGIJIMO SĄLYGOS:

1 variantas:

Po kiekvienos paskaitos bilietą įsigijęs žmogus, nepriklausomai nuo to, dalyvavo paskaitoje ar ne, gaus nuorodą su paskaitos įrašu, kuri bus aktyvi 1 mėnesį. Vėliau įrašas bus nebepasiekiamas, papildomai nesiunčiamas.

Kaina: 9 paskaitų bilietas – 60 eur. 1 paskaitos bilietas – 8 eur.

2 variantas:

Po kiekvienos paskaitos bilietą įsigijęs žmogus, nepriklausomai nuo to, dalyvavo paskaitoje ar ne, gaus nuorodą su paskaitos įrašu, kuri bus aktyvi neribotą laiką.

Kaina: 9 paskaitų įrašai – 80 eur.

 

***

Įsigyti 9 paskaitų bilietą už 60 eur čia

Įsigyti 9 paskaitų bilietą už 80 eur čia

***

1 paskaita LAPKRIČIO 17 D.  “Širdies gydymas meile. Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė”.

Įsigyti 1-os paskaitos bilietą čia.

8 eur.

Teresės istorija – tai išlepusio ir neurozių bei šeimos problemų kankinamo vaiko kelias į esmingiausių Dievo ir artimo meilės dėsnių suvokimą bei išgyvenimą. Didžiausia naujųjų laikų šventoji, kaip ją pavadino popiežius Pijus X, gali ir mums, šiandienos asmeniniuose bei pasaulio sunkumuose paskendusiems, parodyti kryptį į širdies gydymą meilei. Tai svarbiausia, ką galime padovanoti sau ir pasauliui – širdį, gydomą meile.

***

2 paskaita GRUODŽIO 16 D. “Širdies gydymas džiaugsmu. Šv. Rafaelis Arnazas Baronas”.

Įsigyti 2-os paskaitos bilietą čia.

8 eur.

Ne taip jau daug yra priežasčių džiaugtis, kai viena po kitos griūva tavo gyvenimo svajonės ir iš lėto tampi mažu, nereikšmingu savo, kitų ir net, atrodytų, Dievo akyse. Rafaelis mokėsi džiaugtis būdamas ten, kur gyvenimas jį vedė. Ne visada buvo lengva, ne visada pasisekdavo. Jo tikrai nepavadinsi sėkmingu šventuoju. Tačiau jo širdis taip buvo gydoma tikruoju džiaugsmu. Jo laiminga šypsena žavi. Keliaukime kartu su šv. Rafaeliu į džiaugsmo slėpinius.

***

3 paskaita SAUSIO 19 D. “Širdies gydymas ramybe. Šv. Šarlis de Fuko”.

Įsigyti 3-os paskaitos bilietą čia.

8 eur.

Jaunystėje Šarlį daugelis būtų pavadinę dosniu, linksmu geriečiu, kompanijos siela. Tačiau tik ne ramiu žmogumi. Karštas jo būdas, polinkis į kraštutinumus, pergyvenimas dėl visko buvo jo palydovai dar ilgus metus po atsivertimo. Jo širdis, karšta kaip dykuma, į kurią jo pašaukimas jį atvedė, buvo gydoma ramybe Dievo pedagogikos priemonėmis. Ramus, gilus žvilgsnis, kuriuo šventasis žvelgia į mus iš nuotraukų – šios pedagogikos vaisius. Stabtelkime ir mes šioje mokykloje, su širdimis, trokštančiomis gyti ramybėje.

***

4 paskaita VASARIO 16 D. “Širdies gydymas kantrybe. Šv. Motina Teresė”.

Įsigyti 4-os paskaitos bilietą čia.

8 eur.

Kaip Motina Teserė pati pažįmi savo raštuose, jai dažnai trūkdavo kantrybės: buvo sunku susivaldyti ir nepasakyti aštraus žodžio neišmaniai seseriai, pakelti pastovų žurnalistų dėmesį, priimti lėtą, labai lėtą Bažnyčios pritarimą jos pašaukimui. O jos paslėptasis gyvenimo kryžius buvo skausmingas ir pastovus poreikis būti kantriai su tuo, kurį mylėjo labiausiai – su Jėzumi. Tačiau ji mokėsi mylėti ir su šia sąlyga. Kantrybė – pirmoji meilės savybe. Tevyksta širdies gydymas kantrybe Motinos Teresės mokykloje.

***

5 paskaita KOVO 16 D. “Širdies gydymas maloningumu. Šv. Pranciškus Asyžietis“.

Įsigyti 5-os paskaitos bilietą čia.

8 eur.

Žvelgsime į mums gerai žinomą ir artimą Kristaus draugą – Asyžiaus Pranciškų. Kad ir kokios gražios pasakojamos legendos apie jo gimimą ir gyvenimą, šventuoju jis negimė. Linksmas, draugiškas, su visais malonus jis taip pat ėjo savo keliu gilyn nuo žmogiško charakterio duotybių iki jų išsiskleidimo Dievo sutvirtintose dorybėse. Atėjo laikas, kai ir Pranciškui tapo sunku būti maloningu su tais, kurie jį per daug skaudino. Tačiau jis perėjo tamsą ir išėjo iš jos žmogumi, galinčiu maloningai seserimi pavadinti tiek akis deginančią ugnį, tiek širdies skausmą sukeliančią realybę. Leisimės į širdies gydymo nuotykį su šv. Pranciškumi.

***

6 paskaita BALANDŽIO 20 D. “Širdies gydymas gerumu. Pal. Kjara Luče Badano”.

Įsigyti 6-os paskaitos bilietą čia.

8 eur.

Draugai ir šeimos nariai ją vadindavo Luče – Šviesa. Ji – jauna mergaitė, kuri rimtai pasiryžta praktikuoti gerumą. Tiek savo šeimos ir bendruomenės nariams, tiek vargšams ir draugams. O gerumas jai dovanodavo žmonių draugystę. Ji juo švietė. O kaip tada, kai pačiai staiga lieka tik kančia ir artėjanti mirtis? Kjarai reikėjo tik kelių minučių apsisprendimui. Kviečiame susipažinti ar pagilinti draugystę su šią mūsų laikų gerumo heroje.

***

7 paskaita GEGUŽĖS 18 D. “Širdies gydymas ištikimybe. Šv. Teresė Avilietė”.

Įsigyti 7-os paskaitos bilietą čia.

8 eur.

Dostojevskis yra rašęs, jog vieni žmonės gyvenimą pradeda su Madonos idealais, o baigia Sodomos. Tačiau dar baisiau būna, kai žmogus, atsidavęs Sodomai, vis dar tiki, kad garbina Madoną (pgl. Broliai Karamazovai). Teresė Avilietė, didžioji Bažnyčios mokytoja, reformatorė ir dvasios motina, pati turėjo pereiti ištikimybės išbandymą. Jai negrėse kankinystė, apie kurią ji svajodavo vaikystėje. Buvo blogiau – pavojus patogiai įsitaisyti „geros krikščionės“, vienuolės gyvenime ir tarnauti nebe Dievui. Išgydyta ištikimybe – didysis Teresės laimėjimas. Ir mūsų.

***

8 paskaita BIRŽELIO 15 D. “Širdies gydymas romumu. Šv. apaštalas Paulius”.

Įsigyti 8-os paskaitos bilietą čia.

8 eur.

Tautų apaštalas Paulius, sprendžiant iš jo gyvenimo istorijos bei raštų, nebuvo žmogus, pasižymėjęs romumu. Jis – visada pasiryžęs darbu bei žodžiu kovoti už savo suprastą tiesą bei teisingumą. Jis nevengia eiti į konfliktus, „nevynioja žodžių į vatą“. Jau atsivertimo momente, kai jo persekiotojo aistra atsiduria ir apanka priešais Kristaus romumo šviesą, galima įžvelgti ilgą kelią, kurį šis žmogus eis romios ir nuolankios širdies link. Savo Viešpaties link.

****

9 paskaita LIEPOS 20 D. “Širdies gydymas susivaldymu. Garb. Matas Talbotas”.

Įsigyti 9-os paskaitos bilietą čia.

8 eur.

Neturtingas darbininkas, tiesiogine žodžio prasme – pardavęs paskutinius marškinius ir batus už butelį alkoholio, mušeika ir sąvartynų lankytojas. Labai abejotina, ar kada Matas galėjo net pasvajoti apie tai, kad jo gyvenimo aprašymas gulės ant garbingų Romos kardinolų, nagrinėjančių būsimų šventųjų bylas, stalo. Ką gi, turime vilties, darboholikai ir tinginiai, priklausomieji nuo pramogų, sekso, svaigalų, savo nuomonės, įvaizdžio, žmonių žvilgsnio… Jėzus gali nusileisti į kiekvienos širdies juodžiausią sąvartyną ir įrašyti jos bylą į Gyvybės knygą.

 

INFORMACIJA

Lektorė: ses. Linda Ceple SJE (lietuvių k.)

Datos: 2021 m. 11.17, 12.16, 2022 m. 01.19, 02.16, 03.16, 04.20, 05.18, 06.16, 07.20.

Laikas: 18:30 – 20:30 val.

Savaitės diena: trečiadienis.

Adresas: internetu, Zoom platforma. Prisijungimo nuoroda siunčiama dieną prieš renginį.

Kana: 8 eur už 1 paskaitą, 60 eur už 9 paskaitas.

Pasiteiravimui: info@bendrakeleiviai.lt, tel. 8644 20883.

 

Komentavimo galimybė išjungta.

BENDRAKELEIVIAI.LT © 2022

El. parduotuvių ir internetinių svetainių kūrimas

Klausk Aukok Dovanų kuponas Naujienlaiškis

Prašome atlikti pavedimą:

Įmonė: Šeimos ir asmens saviugdos centras “Bendrakeleiviai”.
Adresas: Didžioji g. 34, 01128 Vilnius.
Atsiskaitomoji sąskaita: LT02 7300 0100 8686 3132.
Mokėjimo paskirtis: už dovanų kuponą.

Užpildytas kuponas bus išsiųstas jums el. paštu per 24 val. Esant skubai, susisiekite tel. 8644 20883.

Aš suprantu, kad pinigai už įsigytus dovanų kuponus nėra grąžinami.
Kupono galiojimas – 1 metai nuo pirkimo dienos.