(2023.03.15) NUOTOLIU dr. Aurimo M. Juozaičio 3 paskaita „ASKEZĖ” iš paskaitų ciklo „MYSTYCA CHRISTIANA”

Paskaitas ves  dr. Aurimas M. Juozaitis, švietimo ir vadybos konsultantas, socialinių mokslų daktaras, Vilniaus Bernardinų parapijos pastoracinės tarybos narys.

4 paskaitų ciklas „MYSTICA CHRISTIANA” – keturios paskaitos apie krikščionijos mistikų žvilgsnį į didžiąsias tikėjimo temas.

1 paskaita:  „Malda (ir 4 jos pakopos)”: Gilesnės Dievo patirties linkui. Mistikų patirtys ir mokymas. „Ar tu gerai meldiesi? Atsakymas: ar tu augi meilėje artimui?“ (šv. Jėzaus Teresė [Avilietė]).

Šioje temoje aptarsime:

 • Kas mistikams yra malda? Kodėl malda yra Atsimainymo atspindys žmogaus žvilgsnyje į save, pasaulį ir Dievą? Kodėl malda taip glaudžiai yra susijusi su šviesokaita žmogaus gyvenime?
 • Kaip keturi krikščioniškojo gyvenimo laipsniai pagal Nežinojimo debesį atsispindi Lectio Divina‘oje bei kaip mistikai įgyvendino ir tebeįgyvendina apaštalo Pauliaus priesaką „nepaliaukite melstis“?
 • Kas yra XX a. susiformavusi Įcentrinanti malda (Centering Prayer) ir kaip į ją vedė didieji krikščionijos mistikai? Kas yra mistiškasis kontempliatyviosios maldos įveiklinimas? Kas nuo to keičiasi?

Įsigyti paskaitos įrašo peržiūrą (12 €) galite paspaudę šią nuorodą: PayseraTickets

 

2 paskaita: „Tyla (ir nuščiuvimas)“: Mistikai sako, kad tyla nėra triukšmo nebuvimas, nes tyla yra sielos nuščiuvimas Dievo ramybėje bet     kokiomis aplinkybėmis. Kaip jie ir jos ėjo į tai? „Tyla yra pirmoji Dievo kalba“ (šv. Kryžiaus Jonas).

Šioje temoje aptarsime:

 • Dievo kūryba ištartimi, triukšmingas Dievo šlovinimas ir nuščiuvimas maldingame santykyje su Dievu, – koks čia ryšys? Trumpai apie tylos „istoriją“ krikščionijoje.
 • Jėzaus ramybės, hesichastų tylos bei mokytojo Eckharto nuščiuvimo santykis. Kiek „aktyvi“ ir kiek „pasyvi“ yra ramybė/ tyla/ nuščiuvimas?  Kokio įsiklausymo mus mokė ir tebemoko krikščionijos mistikės bei mistikai šiame santykyje?
 • Kaip skleidžiasi kontempliatyviųjų veiklumas? Kaip tyla triukšme virsta gyvybę dovanojančia viltimi, išsaugančia savyje Jėzaus ramybę ir kaip ji nugali bejėgiškumą neviltyje? XX a. mistikių ir mistikų gyvenimai ir darbai.

Įsigyti paskaitos įrašo peržiūrą (12 €) galite paspaudę šią nuorodą: PayseraTickets

 

3  paskaita: Askezė (ir kenozė): Gilesnės Dievo patirties linkui. Mistikų patirtys ir mokymas.

Kada siela Dievo valia numes nuo savęs viską, kas nėra Dievas – o tai ir vadinasi “mylėti”! – ji nušvis ir persikeis Dieve” (šv. Kryžiaus Teresė Benedikta)

Šioje temoje aptarsime:

 • Kodėl tikėjimui reikia disciplinos? Kas yra askezė? Kokios yra askezės formos?
 • Kodėl būdavo sveikinamasi fraze „memento mori“? Apie Tomo Kempiečio bei Lauryno Scupolli‘io dvasinė kovą.
 • Apie askezės ir kančios santykį ir išorinio ribojimosi ribas bei vidinio augimo perspektyvas.
 • Ir ką gi bendro turi Viduramžių šventieji su šių dienų sporto „žvaigždėmis“?
 • Kaip visko netekti, kad viską įgyčiau?  Šv. Kryžiaus Jonas apie kenozę dvasinėje kelionėje.
 • Apie tris kopimo Dievop etapus: skaistinimosi (via purgativa), nušvitimo (via illuminativa) ir vienovės (via unitiva) keliai bei Simone‘os Weil radikaliąją kovą už „įsišaknijimą“ malonės gravitacijoje ir Visuotinę pareigų deklaraciją.

3-os paskaitos data: 2023 kovo 15 d. (trečiadienis).,18.30 – 20.30 val., nuotoliu per Zoom programą. Kaina 15 €

Bilietai: PayseraTickets

 

4  paskaita: MEILĖ (ir širdis): Gilesnės Dievo patirties linkui. Mistikų patirtys ir mokymas.

Pirmas žingsnis mokymesi mylėti kitus, yra pastanga juos suprasti“ (Adrienne von Speyr)

Šios temos potemės:

 • Krikščionybė – meilės religija ir todėl žodis turėjo virsti kūnu, kad patirtume meilės prisilietimą apie mūsų kūniškųjų negalių, kurios, peržengusios savo apčiuopiamąjį ribotumą, pradėtų stiebtis nežemiškosios tikrovės linkui. (prisilietimas prie apaštalų Jono ir Pauliaus mistinės teologijos pagrindų)
 • Nuo mistikų žavėjimosi „Giesmių giesme“ ir jų pamokslų apie dieviškąjį bučinį per dieviškosios meilės apsireiškimus Julijonai Norvičietei ir Helftos didžiosioms mistikėms link liepsnojančios Šventosios Širdies kulto pagal Margaritą Mariją Alacoque ir Joną Eude‘ą

Apie Hans‘o Urs‘o von Balthasar‘o simfoniją „pasaulio širdžiai“ ir dieviškosios meilės šokį pagal Richard‘ą Rohr‘ą.

4-os paskaitos data2023 gegužės 17 d. (trečiadienis),18.30 – 20.30 val., nuotoliu per Zoom programą. Kaina 15 €

 

Dieną prieš paskaitą atsiųsime Zoom nuorodą. Po paskaitos atsiųsime jos įrašą, kuris galios 3 mėnesius.

 

Komentavimo galimybė išjungta.

BENDRAKELEIVIAI.LT © 2023

El. parduotuvių ir internetinių svetainių kūrimas

Klausk Aukok Dovanų kuponas Naujienlaiškis

   Prašome atlikti pavedimą:

   Įmonė: Šeimos ir asmens saviugdos centras “Bendrakeleiviai”.
   Adresas: Didžioji g. 34, 01128 Vilnius.
   Atsiskaitomoji sąskaita: LT02 7300 0100 8686 3132.
   Mokėjimo paskirtis: už dovanų kuponą.

   Užpildytas kuponas bus išsiųstas jums el. paštu per 24 val. Esant skubai, susisiekite tel. 8644 20883.

   Aš suprantu, kad pinigai už įsigytus dovanų kuponus nėra grąžinami.
   Kupono galiojimas – 1 metai nuo pirkimo dienos.