Neformalaus ugdymo “Krikščioniškojo tikėjimo ir sielovadinės praktikos pagrindai” 2022 m. programa

Dėl COVID-19 pandemijos, studijos pratęstos ir 2022 m. įvyks paskutiniai du seminarai:

1. 2022 m. birželio  29 – liepos 3 d. Bažnyčia kaip tikėjimo piligrimystė ir bendrystės mokykla (Įvadas į ekleziologiją). Dr. Richard Gaillardetz (JAV).

2. 2022 m. rugpjūčio 9-13 d. Sakramentų teologija. Dr. Peter Folan S.J. (JAV).

 

 

Visų studijų trukmė – 4 metai (2018-2021). Dalyviai po kiekvieno seminaro gauna

Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos

fakulteto neformalaus įvertinimo (kvalifikacijos tobulinimo) pažymėjimus.

Pastaba: galima registruotis į atskirus seminarus.

 

Informacija: tel. (8615) 96804, (8611) 16801.

 


1 seminaras

Bažnyčia kaip tikėjimo piligrimystė ir bendrystės mokykla (Įvadas į ekleziologiją)

Dr. Richard Gaillardetz (JAV)

2022 m. birželio 29 – liepos 3 d.

 

Seminaras supažindins su ekleziologijos pagrindais ir šiuolaikinės ekleziologijos ypatumais, ypač kreipiant dėmesį į pokyčius, įvykusius po II Vatikano Susirinkimo.

Seminarą sudaro penkių dienų paskaitų ir diskusijų ciklas. Paskaitų ir seminarų metu bus nagrinėjamos šios temos:

  • Ekleziologijos pagrindai
  • Šiuolaikinės ekleziologijos ištakos ir istorinis kontekstas
  • Communio-ekleziologijos, kilusios Vatikano II Susirinkimo ir ekumeniniame kontekste (Wood, Zizioulas, Tillard, Kasper)
  • Penkios šiuolaikinės ekleziologinės trajektorijos, kuriose atsispindi: posūkis į empirinį metodą, patriarchijos/kiriarchijos kritika, „nevakarietiškosios“ Bažnyčios (Azijos, Afrikos ir Pietų Amerikos šalyse) patirčių integracija, postliberaliosios ir postsekuliariosios mąstysenos ir palyginamosios teologijos įtaka
  • Aktualūs šiuolaikiniai ekleziologijos klausimai.

Kompetencijos: Seminaro dalyviai įgis ekleziologinės doktrinos pažinimą dabartiniame visuotinės Katalikų Bažnyčios gyvenimo kontekste.

 

Trukmė: 5 dienos.

Vieta: Guronių rekolekcijų namai. Kaip atvykti.

Laikas: birželio 29 – liepos 3 d. (pradžia 29 d. 9.00 val., pabaiga 3 d. 17.00 val.).

Kaina: 250 eur (jei reikalingas VDU pažymėjimas, turite sumokėti papildomus 10 eur į VDU sąskaitą):

  • 250 eur pavedimas čia;
  • registracija ir 10 eur pavedimas čia.

SVARBU: mokant už seminarą, prašome nurodyti įmokos paskirtį kaip nurodyta pavedimų aprašymuose. 

Registruotis galima ir el. paštu rekolekcijos@sje.lt arba tel. 8600 56206.

 


2 seminaras

Sakramentų teologija

Dr. Peter Folan S.J. (JAV)

2022 m. rugpjūčio 9-13 d.

 

Seminaro tikslai: sakramentų teologijos pagrindų perteikimas, sakramentų praktikos aktualiųjų klausimų paţinimas, dalyvių sakramentinio gyvenimo suvokimo pagilinimas.

Programos apimtis: penkių dienų intensyvus seminaras, susidedantis iš paskaitų, aptarimų ir klausimų-atsakymų sesijų. Seminaro metu bus sudaroma galimybė kasdien švęsti Eucharistiją.

Pagrindinės nagrinėjamos temos:

● Biblinės sakramentų teologijos ištakos

● Sakramentų teologijos doktrininiai pagrindai

● Sakramentų teologija po II Vatikano Susirinkimo

● Aktualieji sakramentų teologijos klausimai

● Sakramentinis gyvenimas ir dvasingumas.

Kompetencijos: Seminaro dalyviai susipaţins su sakramentų teologijos ištakomis ir pagrindais bei šiuolaikinės sakramentų praktikos ypatumais Katalikų Baţnyčioje.

 

Trukmė: 5 dienos.

Vieta: Guronių rekolekcijų namai. Kaip atvykti.

Laikas: rugpjūčio 9-13 d. (pradžia 9 d. 18.00 val., pabaiga 13 d. 14.00 val.).

Kaina: 250 eur (jei reikalingas VDU pažymėjimas, turite sumokėti papildomus 10 eur į VDU sąskaitą):

  • 250 eur pavedimas čia;
  • registracija ir 10 eur pavedimas čia.

SVARBU: mokant už seminarą, prašome nurodyti įmokos paskirtį kaip nurodyta pavedimų aprašymuose. 

Registruotis galima ir el. paštu rekolekcijos@sje.lt arba tel. 8600 56206.

 


Veikla iš dalies finansuojama Vokietijos katalikų solidarumo su Rytų ir Vidurio Europos žmonėmis judėjimo “Renovabis”.

 

 

BENDRAKELEIVIAI.LT © 2022

El. parduotuvių ir internetinių svetainių kūrimas

Klausk Aukok Dovanų kuponas Naujienlaiškis

Prašome atlikti pavedimą:

Įmonė: Šeimos ir asmens saviugdos centras “Bendrakeleiviai”.
Adresas: Didžioji g. 34, 01128 Vilnius.
Atsiskaitomoji sąskaita: LT02 7300 0100 8686 3132.
Mokėjimo paskirtis: už dovanų kuponą.

Užpildytas kuponas bus išsiųstas jums el. paštu per 24 val. Esant skubai, susisiekite tel. 8644 20883.

Aš suprantu, kad pinigai už įsigytus dovanų kuponus nėra grąžinami.
Kupono galiojimas – 1 metai nuo pirkimo dienos.