Neformalaus ugdymo “Krikščioniškojo tikėjimo ir sielovadinės praktikos pagrindai” 2022 m. programa

Dėl COVID-19 pandemijos, studijos pratęstos ir 2022 m. įvyks paskutiniai du seminarai:

1. 2022 m. liepos 14-17 d. Sakramentų teologija. Dr. Peter Folan S.J. (JAV). Gyvai. 

2. 2022 m. rugpjūčio 9-13 d. Bažnyčia, kas esi? (Įvadas į ekleziologiją). Prof. Richard Lennan (JAV). Nuotoliu. 

 

 

Visų studijų trukmė – 4 metai (2018-2021). Dalyviai po kiekvieno seminaro gauna

Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos

fakulteto neformalaus įvertinimo (kvalifikacijos tobulinimo) pažymėjimus.

Pastaba: galima registruotis į atskirus seminarus.

 

Informacija: tel. (8615) 96804, (8611) 16801.

 


1 seminaras

Sakramentų teologija

Dr. Peter Folan S.J. (JAV)

2022 m. liepos 14-17 d.

Seminaro tikslai: sakramentų teologijos pagrindų perteikimas, sakramentų praktikos aktualiųjų klausimų paţinimas, dalyvių sakramentinio gyvenimo suvokimo pagilinimas.

Programos apimtis: penkių dienų intensyvus seminaras, susidedantis iš paskaitų, aptarimų ir klausimų-atsakymų sesijų. Seminaro metu bus sudaroma galimybė kasdien švęsti Eucharistiją.

Pagrindinės nagrinėjamos temos:

● Biblinės sakramentų teologijos ištakos

● Sakramentų teologijos doktrininiai pagrindai

● Sakramentų teologija po II Vatikano Susirinkimo

● Aktualieji sakramentų teologijos klausimai

● Sakramentinis gyvenimas ir dvasingumas.

Kompetencijos: Seminaro dalyviai susipaţins su sakramentų teologijos ištakomis ir pagrindais bei šiuolaikinės sakramentų praktikos ypatumais Katalikų Bažnyčioje.

Daugiau apie lektorių rasite čia.

Trukmė: 4 dienos.

Vieta: Guronių rekolekcijų namai. Kaip atvykti.

Laikas: liepos 14-17 d. (pradžia 14 d. 18.00 val., pabaiga 17 d. 14.00 val.).

Kaina: 195 eur (jei reikalingas VDU pažymėjimas, turite sumokėti papildomus 10 eur į VDU sąskaitą):

  • 195 eur pavedimas čia;
  • registracija ir 10 eur pavedimas čia.

SVARBU: mokant už seminarą, prašome nurodyti įmokos paskirtį kaip nurodyta pavedimų aprašymuose. 

Registruotis galima ir el. paštu rekolekcijos@sje.lt arba tel. 8600 56206.

 


2 seminaras

Bažnyčia, kas esi? (Įvadas į ekleziologiją)

Prof. Richard Lennan (JAV)

2022 m. rugpjūčio 9-13 d.

Trumpas kurso aprašas

Kiekvieną sekmadienį katalikai išpažįsta, kad tiki į vieną, šventą, visuotinę ir apaštalinę Bažnyčią. Bet ką tai iš tikrųjų reiškia? Savo esme Katalikų Bažnyčia yra Dievo iniciatyvos vaisius: ji yra mūsų santykio su Dievu, kurį pažįstame per Jėzų Kristų ir Šventąją Dvasią, matmuo. Šiame įvadiniame ekleziolologijos kurse susipažindami su Bažnyčios slėpinio teologiniu apmąstymu ir jos žadinamu tikėjimu, susidursite su gyvo tikėjimo šių dienų Bažnyčioje iššūkiu ir galimybe. Vedami žymaus teologo t. Ričardo Lennano, turėsite progos patyrinėti Vatikano II susirinkimo įtaką šiuolaikiniam Bažnyčios supratimui. Nagrinėdami tokių garsių teologų kaip Karlas Rahneris, Yves’as Congaras ir Walteris Kasperis idėjas, įgysite naujų įžvalgų apie Bažnyčios teologiją (ekleziologiją). Tyrinėdami Jėzaus Kristaus ir Šventosios Dvasios vaidmenį Bažnyčioje, apmąstysite, kaip Dievo buvimas Bažnyčioje pasireiškia per nuolatinį kvietimą, iššūkį ir vadovavimą. Tokiu būdu Bažnyčia yra ne tik institucija, bet ir pati Katalikų tikėjimo širdis. Kurso metu bus nagrinėjama, ką reiškia gyventi pasaulyje kaip Kristaus mokiniams, pašauktiems į šventumą, taip pat svarstomi struktūriniai Bažnyčios matmenys, ypač atsižvelgiant į popiežiaus Pranciškaus akcentuojamą sinodinę Bažnyčią.

Kompetencijos: Seminaro dalyviai įgis ekleziologinės doktrinos pažinimą dabartiniame visuotinės Katalikų Bažnyčios gyvenimo kontekste.

Lektorius

Prof. Ričardas Lennanas, yra pasaulinio garso ekleziologas, sisteminės teologijos profesorius ir popiežiškosios fakulteto dalies pirmininkas Bostono kolegijos (Boston College, JAV) Teologijos ir sielovados fakultete (School of Theology and Ministry).

Prof. Lennan užaugo Niukasle, rytinėje Australijos pakrantėje, ir nuo 1983 m. yra Maitlando-Niukaslo (Australija) vyskupijos kunigas. Prof. Lennan baigė istorijos studijas Niukaslo universitete, sakralinės teologijos bakalauro studijas Sidnėjaus katalikų institute, įgijo filosofijos magistro laipsnį Oksfordo universitete ir teologijos daktaro laipsnį Insbruko universitete (Austrija), kur apsigynė disertaciją apie Karlo Rahnerio ekleziologiją. 1992-2007 m. dėstė sisteminę teologiją Sidnėjaus Katalikų institute. 2005-2007 m. jis buvo Australijos Katalikų teologų asociacijos prezidentas.

Nuo 2007 m. t. Lennan pradėjo dėstyti Weston (JAV, Masačiusetsas) jėzuitų teologijos mokykloje, kuri nuo 2008 m. tapo Bostono kolegijos Teologijos ir sielovados fakulteto dalimi. Šiuo metu Prof. Lennan vadovauja sisteminės teologijos skyriui ir popiežiškajai fakulteto daliai, yra vieno labiausiai pasaulyje vertinamų akademinės teologijos žurnalų “Teologijos studijos” (Tholeogical Studies) redakcinės kolegijos narys ir Karlo Rahnerio draugijos iniciatyvinio komiteto pirmininkas. Prof. Lennan yra daugybės straipsnių bei dviejų knygų autorius ir penkių kitų knygų redaktorius. Daugiau apie t. Lennan galite rasti anglų k. čia.

 

Daugiau informacijos apie kursą

Kurso tikslas: supažindinti su ekleziologijos pagrindais ir šiuolaikinės ekleziologijos ypatumais, ypač kreipiant dėmesį į pokyčius po Vatikano II susirinkimo. Programą sudarys penkių dienų paskaitų ir seminarų ciklas 2022 m. rugpjūčio 9-13 d.d. Paskaitų ir seminarų metu bus nagrinėjamos šios temos: (1) ekleziologijos pagrindai; (2) šiuolaikinės ekleziologijos ištakos; (3) ekleziologija Vatikano II susirinkimo ir ekumeniniame kontekste; (4) šiuolaikinės ekleziologinės trajektorijos; (5) aktualūs ekleziologijos klausimai. Kurso dalyviai įgis ekleziologinės doktrinos pažinimą dabartiniame visuotinės Katalikų Bažnyčios gyvenimo kontekste.

Kursas vyks nuotoliniu būdu per Zoomą platformą: pradžia rugpjūčio 9 d. 10 val., pabaiga rugpjūčio 13 d. 19 val. Kurso dienotvarkėje numatoma kasdienės popietinės Prof. Ričardo Lennan (Boston College, JAV) paskaitos ir atsakymai į dalyvių klausimus bei kasdieniai rytiniai skaitinių ir paskaitų aptarimai, vadovaujami sisteminės teologijos Prof. Ligitos Ryliškytės, SJE (VDU, Lietuva, ir Boston College, JAV). Prieš kurso pradžią dalyviams bus atsiųstas studijų medžiagos paketas su detalesniu kurso aprašu bei rekomenduojamais skaitiniais.

 

Trukmė: 5 dienos.

Vieta: nuotoliu (Zoom).

Laikas: rugpjūčio 9-13 d. (pradžia 9 d. 9.00 val., pabaiga 13 d. 19.00 val.).

Kaina: 180 eur (jei reikalingas VDU pažymėjimas, turite sumokėti papildomus 10 eur į VDU sąskaitą):

  • 180 eur pavedimas čia;
  • registracija ir 10 eur pavedimas čia.

SVARBU: mokant už seminarą, prašome nurodyti įmokos paskirtį kaip nurodyta pavedimų aprašymuose. 

Registruotis galima ir el. paštu rekolekcijos@sje.lt arba tel. 8600 56206.

 


Veikla iš dalies finansuojama Vokietijos katalikų solidarumo su Rytų ir Vidurio Europos žmonėmis judėjimo “Renovabis”.

 

 

BENDRAKELEIVIAI.LT © 2022

El. parduotuvių ir internetinių svetainių kūrimas

Klausk Aukok Dovanų kuponas Naujienlaiškis

Prašome atlikti pavedimą:

Įmonė: Šeimos ir asmens saviugdos centras “Bendrakeleiviai”.
Adresas: Didžioji g. 34, 01128 Vilnius.
Atsiskaitomoji sąskaita: LT02 7300 0100 8686 3132.
Mokėjimo paskirtis: už dovanų kuponą.

Užpildytas kuponas bus išsiųstas jums el. paštu per 24 val. Esant skubai, susisiekite tel. 8644 20883.

Aš suprantu, kad pinigai už įsigytus dovanų kuponus nėra grąžinami.
Kupono galiojimas – 1 metai nuo pirkimo dienos.