+37066981981| bendraukime@bendrakeleiviai.lt

Aurimo M. Juozaičio keturių paskaitų ciklas „MYSTICA CHRISTIANA”

5,00 

Lektorius: dr. Aurimas M. Juozaitis

Aprašymas

4 paskaitų ciklas „MYSTICA CHRISTIANA” – keturios paskaitos apie krikščionijos mistikų žvilgsnį į didžiąsias tikėjimo temas.

1 paskaita:  „Malda (ir 4 jos pakopos)”: Gilesnės Dievo patirties linkui. Mistikų patirtys ir mokymas. „Ar tu gerai meldiesi? Atsakymas: ar tu augi meilėje artimui?“ (šv. Jėzaus Teresė [Avilietė]).

2 paskaita: „Tyla (ir nuščiuvimas)”: Mistikai sako, kad tyla nėra triukšmo nebuvimas, nes tyla yra sielos nuščiuvimas Dievo ramybėje bet     kokiomis aplinkybėmis. Kaip jie ir jos ėjo į tai? „Tyla yra pirmoji Dievo kalba“ (šv. Kryžiaus Jonas).

3  paskaita:Askezė bei kenozė (ir dvasinė kova)”: Mistikų gyvenimo apsiribojimo pavyzdžiai Dievo beribiškumo patyrimui. Kaip ir ko     netekti, kad įgytum viską? „Kada siela Dievo valia numes nuo savęs viską, kas nėra Dievas – o tai ir vadinasi “mylėti”! – ji nušvis ir persikeis   Dieve” (šv. Kryžiaus Teresė Benedikta).

4  paskaita:Meilė” (ir širdis)”: Mistiškoji mistikų meilė. Kodėl mylinti širdis yra išmintinga? Kaip ji įgyja šios išminties? „Pirmas žingsnis mokymęsi mylėti kitus, yra pastanga juos suprasti“ (Adrienne von Speyr).

Paskaitas veda  dr. Aurimas M. Juozaitis, švietimo ir vadybos konsultantas, socialinių mokslų daktaras, Vilniaus Bernardinų parapijos pastoracinės tarybos narys.

Papildoma informacija

Paskaita

1, 2, 3, 4