Sielovada

2023-02-10

Programa „Eik į savo kambarėlį“

Sielovadinė programa „Eik į savo kambarėlį“, sudaryta pagal jėzuito šv. Ignaco Lojolos „Dvasines pratybas“ ir pritaikyta šiuolaikiniam žmogui, yra pamatinė programa žmogaus santykiui su savimi, kitais ir Dievu pažinti. Lojolos „Dvasinės pratybos“ yra visos bažnyčios turtas, jas atlieka įvairių konfesijų vienuoliai, paprasti kunigai ir pasauliečiai. Ne tik tikintiems, bet Dievo ar tikėjimo dar tik ieškantiems žmonėms, jos galėtų būti kelrodis, kviečiantis ieškoti atsakymų į esminius ezgistencinius klausimus.

Apie patirtį programoje “Eik į savo kambarėlį“ Daiva Beliūnienė kalbina du buvusius jos dalyvius Igną ir Rūtą bei sielovadininką Ramūną Čeponį.

Nedidelė bet ištikima pasirinkimui buvo jūsų grupelė, lankiusi sielovadinę programą „Eik į savo kambarėlį“ Šeimos ir asmens saviugdos centre „Bendrakeleiviai. Ji truko net 33 savaites. Ar per tą laiką nebuvo pagundos viską mesti? Juk taip kartais nutinka. Žmogus kartais pamato, kad jam per sunku, per nuobodu ar per gilu, o į gylį nerti visai nesinori. O gal tikėjosi visai ne to. Kas jus išlaikė grupėje visą programos eigos laiką, kas joje buvo svarbu, ar į ją atėję radote tai ko tikėjotės? 

Rūta – Į programą atvedė ir joje išbūti padėjo noras eiti tikėjimo pažinimo keliu, artėti Dievo link, patirti Jo artumą. Radau ko tikėjausi, be to, ji viršijo mano lūkesčius.

Ignas – Grupelėje gavau ko ir tikėjausi – gyvą norą, troškimą ir įprotį susigrąžinti į savo gyvenimą maldą.

Rūta, jūs net iš Kauno į Vilnių kas savaitę važinėjote! Koks pasiryžimas! Buvo verta? 

Tikrai taip. Nė karto nesigailėjau. Priešingai, laukdavau ketvirtadienio kai galėsiu vėl keliauti į Vilnių pasimatyti su grupe. 

Esate praktikuojantys tikėjimo žmonės, tikriausiai lankę ne vieną grupę, dalyvavę įvairiose programose. Kas šioje užkabino labiausiai ar buvo kitaip?

Rūta – Negalėčiau pasakyti, kad esu daug grupių lankiusi. Visų pirma, man patiko, kad grupėje buvome tik trise (su Ramūnu keturiese). Tai buvo galimybė pasidalini savo mintimis, jausmais ir išgyvenimais, patirtimi einant tikėjimo keliu. Man tai buvo dovana. Kiekvienas galėjome turėti laiko tiek, kiek reikėjo mums. Antra, grupės dalyviai buvo jautrūs kito jausmams, išgyvenimams. Visi turėjome galimybę palaikyti vienas kitą, užjausti, išgirsti kiekvieno liudijimą apie santykį su Dievu. Trečia, grupės vadovas. Ramūnas labai jautriai visus mus palydėjo tikėjimo kelionėje, padrąsindavo. Tikrai esu labai jam dėkinga.

Ignas – Tokių grupelių patirties neturėjau, ši grupelė buvo mano pirmosios grupės „Išėjimo iš skyrybų krizės“ nuoseklus ir papildantis ją tęsinys.

Ką davė dalyvavimas toje programoje?

Rūta – Pagrindinis ir svarbiausias dalykas, kurį išsinešiau, gilesnis Dievo pažinimas, santykio sustiprėjimas. Žinau, kad pasikeičiau, subrendau kaip sąmoningai tikinti asmenybė. Grupė padėjo pereiti į kitą santykį su Dievu: jis tapo stipresnis, sąmoningesnis ir gilesnis. Proceso (dalyvaujant grupėje) metu ne kartą patyriau Dievo dovanas, stebuklus. Tai buvo neišpasakytas ir žodžiais neapibūdinamas išgyvenimas, kurį nešiojuosi su savimi ir nešiosiuosi iki gyvenimo pabaigos.

Ignas – Man asmeniškai ši programa padėjo toliau stiprinti save po skaudžių skyrybų ir, turint didesnį dvasinį grupės, sielovadininko ir Ignaco Lojolos mokymo palaikymą, keliauti toliau per gyvenimą ir toliau taikytis su Dievu, ant kurio, pasirodo, per skyrybų skausmą, buvau stipriai supykęs ir nuo Jo nusigręžęs.

Ignai, teorinės sielos pratybos kartais taip ir lieka galvoje nelabai įtakodamos paties gyvenimo judesius. Kokia šios programos įtaką tavo būčiai? 

Šios sielos pratybos iškėlė kitus klausimus, tokius, kaip gyventi toliau išsiskyrus, kaip save vėl atrasti bei „susirinkti“, kai pusė gyvenimo buvo skirta santuokai ir joje gimusiems vaikams. Tai paskatino mane rinktis dar vieną, „Vidinio kompaso“ grupę.

Kokią žinią išsinešėte į gyvenimą iš šios programos? Kokie jos vaisiai? Dar noksta ar jau sunokę?

Rūta – Išsinešu gilesnį ir sąmoningesnį tikėjimą. Galvoju, kad su metais tų vaisių bus ir daugiau. Labai tikiu, kad ateityje pavyks dalyvauti programos “Vidinis kompasas” grupėje ir dar giliau eiti Dievo pažinimo keliu.

Ignas – Stipriausia žinia, kurią išsinešiau iš šios programos, buvo ta, jog bendravimas su Jėzumi nėra tai, ką reikia daryti atradus laisvo laiko nuo gyvenimo, bet kad tai ir yra gyvenimas. Asmeniškai man ši grupė padėjo padidinti pasitikėjimą Dievu ir Jo švelniąja puse.

Ar siūlytumėt draugui ateiti į tą kambarėlį? Jei taip, tai kokiam ir kodėl? 

Rūta – Grupę rekomenduočiau (tai jau esu ne kartą sakiusi ir raginusi savo draugus ir pažįstamus) kiekvienam žmogui ir nesvarbu jis tikintis ar ne.

Ignas – Manyčiau, jog į kambarėlį vertėtų užsukti kiekvienam besidominčiam santykiu su Dievu krikščioniui ir pasimokyti gyvai ir įvairiai melstis.

Ką galėtumėte pasakyti apie jos vadovo Ramūno savybes ir vedimo stilių? Suprantu, kad jis jums tiko ir patiko. Bet gal bus įdomu žinoti tiems, kurie ateis į naują „Kambarėlį“, juk gyvenimas „Bendrakeleiviuose“ tęsiasi… 

Rūta – Esu laiminga, kad grupę vedė Ramūnas. Tai švelnus ir atidus sielovadininkas. Jis su meile palydi kiekvieną tikėjimo keliu, kantriai atsako į iškilusius klausimus. Patiko, kad Ramūnas rekomendavo literatūros sąrašą. Tai tikrai vertinga, nes knygų leidžiama daug ir kartais sunku atsirinkti tinkamą. Apgailestauju, kad nepavyko tęsti ir dalyvauti “Vidinis kompasas” grupėje, kurią vedė Ramūnas.

Ignas – Grupės vadovo Ramūno grupės vedimo stilius asmeniškai man labiausiai patiko tuo, kad nejutau jokio spaudimo, kritikos, bei savo nuomonės primetimo. Jutau laisvę kūrybiškumui ir eksperimentams, bet tuo pačiu ir budrumą nepaguodos ar galimai piktojo sukeltoms mintims bei palaikymą ir padrąsinimą su jomis dorotis.

O dabar kalbinu tapytoją ir sielovadininką Ramūną Čeponį, ištikimai ir atsidavusiai lydėjusį šią grupę į tą vidinį kambarėlį. 

Ramūnai, žinau, kad būtent ši programa tau labai patinka. Kuo ji įdomi tau ir tavo manymu yra naudinga ją lankantiems? 

Gal būt, reiktų klausti ne kodėl ši programa patinka man, bet kodėl tinka žmonėms, kodėl ji svarbi? Tai sielovadinė (sielą vedanti) nesudėtinga programa, paremta šv. Ignaco mokymu. Tai Dvasinės pratybos kiekvienai dienai žmonėms, kurie gyvena kasdienį gyvenimą, užsivertę darbais, negali skirti pakankamai laiko sau ar artimam, neturi galimybės išvykti ilgesniam laikui į rekolekcijas. Dalyvaujantis kiekvieną dieną įsipareigoja pratyboms skirti tam tikrą laiką. Gali būti 15, 30 min. arba valandą. Tai galimybė skubančiame pasaulyje sustoti, atsigręžti į save ir Dievą. Kiekvienai dienai siūlomi trumpi pasakojimai, Šv. Rašto ištraukos maldai, klausimai apmąstymams bei patarimai. Dalyviai kviečiami užrašyti savo patyrimus ir įžvalgas. Kartą per savaitę susitikę grupėje žmonės dalinasi savo mintimis.

Neseniai baigei vesti sielovadinę programą „Vidinis kompasas“. Jų abiejų struktūra remiasi ignaciškojo dvasingumo dinamika. Kuo jos skiriasi?

„Vidinis kompasas“ sudėtingesnė ir sunkesnė programa, reikalaujanti daugiau pastangų, vaizduotės bei laiko. Ji irgi tinka visiems ieškantiems, bet labiau pažengusiems tikėjimo kelionėje.

Kokiems žmonėms siūlytum ateiti į kambarėlį? 

Programą „Eik į savo kambarėlį“ siūlau visiems ieškantiems tiesos, norintiems giliau pažinti savo tapatybę, norintiems atrasti ir pažinti gyvąjį Dievą, jo artumą kasdieniame gyvenime, visiems ieškantiems prasmės bei norintiems keisti savo gyvenimą

Ką ši programa jiems galėtų suteikti?

Grupėje galima atvirai dalintis mintimis apie Dievą ir gyvenimą. Programa suteikia galimybę būti bendruomenėje, atpažinti ir artintis į asmeninį santykį su savimi ir Dievu. Programoje daug praktiškų patarimų kaip atrasti asmeninį maldos būdą, kaip skaityti šv. Raštą, atpažinti Dievo valią sau.

Ką tau reiškia žmonės, kuriuos palydi programose? Sielovadininkas būtų lyg sielų vedlys. Ar jautiesi tokiu?

Nesu sielų vedlys. Esu tik palydintis ieškančius, einančius tikėjimo keliu žmones. Noriu dalintis viskuo, ką esu gavęs iš Viešpaties, liudyti Jį, padėti žmonėms atrasti gyvąjį Dievą.

Kokią žinią ar laikyseną tau svarbu perduoti palydimiems žmonėms?

Pagrindinė žinia yra vilties, gyvenimo, džiaugsmo žinia, apie gyvąjį Dievą, begaliniai mylintį, vedantį, gydantį kiekvieną žmogų. Žmogus nėra paliktas vienas sau. Visada yra Tas, kuris priima vienišą, apleistą ar sužeistą.

Ką tau pačiam, kaip žmogui, praktikuojančiam katalikui duoda sielovadinių programų vedimo patirtis?

Įsipareigojimas tarnystei mane mobilizuoja, padeda išeiti iš savęs bei atsigręžti į artimą, neleidžia pasiduoti grimzdimui, gyvina. Dievas to nori. Malonė yra patirti, kaip grupėje veikia Dievas, kaip Jis gydo, veda, keičia sužeistus mažutėlius, atveria širdis. Malonė yra būti bendrystėje, pažinti žmogaus sielos gylį bei grožį. Šv. Dvasia juntamai dalyvauja mūsų susitikimuose. Jėzus pasakė „Kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų“. Mt 18,20

Ačiū už pokalbį. Telaimina Viešpats tavo kelią, gyvenimą ir tarnystę.

Kalbėjosi Daiva Beliūnienė

 

Jeigu jaučiate kvietimą dvasinei bendrystei, kviečiame į 33 savaičių kelionę su „Bendrakeleiviais“, kuri vyks nuo 2023 m. vasario 23 d., ketvirtadienių vakarais. Ją siūlome žmonėms, ieškantiems palaikymo, bendrystės ir gilesnio savęs, Dievo bei pasaulio suvokimo.

Remsimės dvasinių pratybų kasdieniame gyvenime knyga „Eik į savo kambarėlį“, kurioje apstu ypatingų sėklų: pasakojimų, juokingų nutikimų, eilių, Šventojo Rašto bei kitų tekstų citatų. Knygos puslapius versime iš lėto: po vieną ar du per dieną. Rasime patarimų, kaip melstis ir apie ką pamąstyti. Tai leis kiekvienam iš mūsų, žingsnis po žingsnio, diena po dienos vis geriau suvokti, kaip gyventi iš tiesų visavertį gyvenimą, užmegzti ir stiprinti ryšį su Dievu. Ši programa naudinga ieškantiems orientyrų gyvenime, aiškumo tikėjimo kelionėje.

Esate kviečiami vilčiai ir gyvenimui!

Informacija apie registraciją čia.

***

2019-08-08

Vasara – savanorystės metas. Ir „Bendrakeleiviai” nesnaudžia – telkiame savanorius ir savanoriaujame patys. Savanorystės iš dalies yra lydimos ir Vasaros studijos, kurias, kaip žinia, rengiame drauge su seserimis eucharistietėmis bei VDU Katalikų teologijos fakultetu. Šiek tiek minčių apie savanorystę Bažnyčioje ir apie praėjusią/būsimą 2019 m. Vasaros studijų programą skaitykite čia.

***

2019-05-19 bernardinai.lt. Nuo to, ką manome apie Kristų, priklauso mūsų gyvenimo pasirinkimai.

„Kas man yra Jėzus Kristus” – tai klausimas, į kurį svarbu atsakyti kiekvienam asmeniškai. „Tačiau jis atsakomas ne pavieniui. Dievas taip sutvarkė, kad atsakymas ateina bendruomenėje ir per bendruomenę, kuri kartu liudija, jog Dievas Jėzuje Kristuje tapo žmogumi ir kad per Jo, kaip žmogaus, kančią, mirtį ir prisikėlimą esame sutaikinti su Dievu“ – sako dr. Ligita Ryliškytė.

***

2019-05-03 bernardinai.lt. Vasaros studijos norintiems pagilinti žinias apie katalikų tikėjimą

Sielovadininkui bendrojo išsilavinimo neužtenka. Tam, kad galėtų padėti žmonėms, jam reikia pakankamai teologinių, pastoracinės konsultacijos žinių. Todėl ŠASC „Bendrakeleiviai“ drauge partneriais kviečia aktyviuosius parapijų narius, pastoracinėje veikloje besidarbuojančius savanorius ir visus, kuriems aktualu pagilinti savo teologines žinias, į programą „Krikščioniškojo tikėjimo ir sielovadinės praktikos pagrindai“.

BENDRAKELEIVIAI.LT © 2024

El. parduotuvių ir internetinių svetainių kūrimas

Klausk Aukok Dovanų kuponas Naujienlaiškis

   Prašome atlikti pavedimą:

   Įmonė: Šeimos ir asmens saviugdos centras “Bendrakeleiviai”.
   Adresas: Didžioji g. 34, 01128 Vilnius.
   Atsiskaitomoji sąskaita: LT02 7300 0100 8686 3132.
   Mokėjimo paskirtis: už dovanų kuponą.

   Užpildytas kuponas bus išsiųstas jums el. paštu per 24 val. Esant skubai, susisiekite tel. 8644 20883.

   Aš suprantu, kad pinigai už įsigytus dovanų kuponus nėra grąžinami.
   Kupono galiojimas – 1 metai nuo pirkimo dienos.