Biblioteka

Esame sukaupę šaunią biblioteką. Knygomis mielai dalijamės. Rinkitės, imkite, skaitykite! Laukiame jūsų centriuke, Didžioji g. 34, Vilnius.

Paslauga nemokama.

 

ISCB Nr. Autorius Pavadinimas Kategorija Vnt. sk.
1 Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Šeimos krizių prevencija, socialinės ir psichologinės pagalbos šeimai būdai Metodinė 1
2 Bobbi Coyle-Hennessey Once More With Love – A guide to Marrying Again Užsienio k. 1
3 Genevieve Glen, Marilyn Kofler, Kevin O’Connor Handbook for Ministers of Care Užsienio k. 1
4 Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Kelias link savarankiško gyvenimo Metodinė 1
5 Carl E. Pickhardt Parent’s guide to children and divorce Užsienio k. 1
6 Antanas Rubšys Raktas į Senąjį Testamentą – 2 Religinė / dvasinė 1
7 Antanas Rubšys Raktas į Senąjį Testamentą – 3 Religinė / dvasinė 1
8 Vytautas Mačernis Vėl žemės ilgesy Grožinė 1
9 Teklė Kavtaradzė Basomis po naktinį miestą Vaikams ir paaugliams 1
10 a, b Winston Press Separation and Divorce Ministry Užsienio k. 2
11 Bernard Haring No way out? Pastoral care of the divorced and remarried Užsienio k. 1
12 <…> Švč. Mergelės Marijos Rožinio slėpinių kelias – Tėviškės šviesa Religinė / dvasinė 1
13 William F. Kraft When you love a functional alcoholic Užsienio k. 1
14 <…> The Catholic Handbook for Visiting the Sick and Homebound Užsienio k. 1
15 Iva Hoth, Andre Blanc, C. Elvan Olmstead The New Testament Picture Bible Užsienio k. 1
16 a, b Michael Smith Foster Annulment/ The Wedding that was / How the Church can Declare a Marriage Null Užsienio k. 2
17 Geoffrey Robinson Marriage, Divorce & Nullity / A guide to the Annulment Process in the Catholic Church Užsienio k. 1
18 Rev. Ronald T. Smith Annulment / A step-by-step guide for divorced catholics Užsienio k. 1
19 Greteman, Haverkamp and Radtke Divorce and beyond Užsienio k. 1
20 William P. Roberts Divorce and remarriage – religious and psychological perspectives Užsienio k. 1
21 John M. Toomey, S.T.L. The God of Beginning / a prayer journal for the recovering alcoholic Užsienio k. 1
22 Richard J. Hauser Finding God in Troubled Times / The Holy Spirit & Suffering Užsienio k. 1
23 a, b Office of the Matrimonial Tribunal Archdiocese of Chicago A Ministry of Reconciliation – Nullity / Dissolution / Annulment Užsienio k. 2
24 Jesus Hortal Casamentos que nunca deveriam ter existido Užsienio k. 1
25 Darlene Petri The hurt and healing of divorce – one woman’s story Užsienio k. 1
26 Sharon E. Cheston As you and the abused person journey together Užsienio k. 1
27 Dennis and Kay Flowers Catholic Annulment – Spiritual Healing Užsienio k. 1
28 Elizabeth L. Post Second Weddings Užsienio k. 1
29 A. L. Sadler The Ten Foot Square Hut and Tales of the Heike Užsienio k. 1
30 a, b Patrick J. McDonald, Claudette M. McDonald Out of the Ashes / a handbook for starting over Užsienio k. 2
31 Julia H. Crim, Keith R. Crim Abound with Blessings – a month of poems and prayers Užsienio k. 1
32 a, b LBD Biblija arba Šventasis Raštas – ekumeninis leidimas Religinė / dvasinė 2
33 Andre Papineau Breaking up, down and through – discovering spiritual and psychological opportunities in your transitions Užsienio k. 1
34 a, b Lina Vaznelytė Aš vėl gyvenu Metodinė 2
35 Barbara Schiff Brisson Such is the way of the World / a journey through grief Užsienio k. 1
36 <…> Biblija Užsienio k. 1
37 Dick Dunn Willing to try again – Steps Toward Blending a Family Užsienio k. 1
38 Edward Wakin Helping the unwed mother Užsienio k. 1
39 Marilyn Spaw Krock Building a family – a handbook for parenting with God Užsienio k. 1
40 International Academy for Marital Spirituality INTAMS review 2004-2 Užsienio k. 1
41 a, b Anthony Garascia Catholic Remarriage – a workbook for couples Užsienio k. 2
42 a – c Eugen Drewermann Meilės laikai Sielovadinė/psichol. 3
43 Jim Talley Life after divorce – a single mother’s guide Užsienio k. 1
44 Harold Ivan Smith I wish someone understood my divorce Užsienio k. 1
45 Constance Ahrons The good divorce – keeping your family together when your marriage comes apart Užsienio k. 1
46 Vysk. Jan Szkodon Kas yra kasdienio gyvenimo dvasingumas? Religinė / dvasinė 1
47 Danielius Dikevičius, Ingrida Gudauskienė Gyvenu nebe aš, o gyvena manyje Kristus – apaštalo Pauliaus teologijos studijos Religinė / dvasinė 1
48 Luc Adrian Gėlės pragare – Bronkso žiedeliai Biografinė 1
49 a – l Margaret Silf Vidinis kompasas – kvietimas į Ignaciškąjį dvasingumą Sielovadinė/psichol. 12
50 a, b Elvyra Kučinskaitė Mokytojų žvilgsnis į šiandienos mokyklą Metodinė 2
51 a – c Linda Jarosch, Anselm Grun Karalienė ir laukinė moteris – būk, kas esi Sielovadinė/psichol. 3
52 a – d William A. Barry, William J. Connoly Dvasinio vadovavimo praktika Sielovadinė/psichol. 4
53 Giuseppe Colombero Vidinio išgijimo kelias – kad geriau sutartume su savimi Sielovadinė/psichol. 1
54 Jean Francois Catalan Dvasinė patirtis ir psichologija Sielovadinė/psichol. 1
55 Nicky and Sila Lee Santuokos vadovas Sielovadinė/psichol. 1
56 a – e Medard Laz Gyvenimas po skyrybų Sielovadinė/psichol. 5
57 <…> Gražiausios krikščionybės maldos Religinė / dvasinė 1
58 a, b Henri Nouwen Atjauta Religinė / dvasinė 2
59 Popiežiškoji sveikatos apsaugos darbuotojų pastoracijos taryba Sveikatos apsaugos darbuotojų chartija Religinė / dvasinė 1
60 Paul Beauchamp Dienų ir naktų psalmės Religinė / dvasinė 1
61 <…> Growing as a blended family Užsienio k. 1
62 dr. Doc. Rasa Bieliauskaitė Išsiskyrusių šeimų vaikai: tarp traumos ir vilties Sielovadinė/psichol. 1
63 a – i <…> Mišių giesmės Religinė / dvasinė 9
64 a, b Thelma Hall Žodžiams per gilu – iš naujo atrandant Lectio divina Religinė / dvasinė 2
65 a – d Thomas N. Hart Krikščioniškojo klausymosi menas Sielovadinė/psichol. 4
66 Marko Ivan Rupnik Ir puolė jam ant kaklo – Lectio divina apie gailestingojo tėvo palyginimą Religinė / dvasinė 1
67 Robert Wuthnow Šventybės atgavimas – religija šiuolaikinėje visuomenėje Religinė / dvasinė 1
68 Benediktas XVI Joseph Ratzinger Pakeliui pas Jėzų Kristų Religinė / dvasinė 1
69 Verena Kast Atsisveikinimas su aukos vaidmeniu Sielovadinė/psichol. 1
70 Elena Bukelienė Juozas Kralikauskas – monografija Biografinė 1
71 a, b “Sandoros” rinktinė Kunigai ir vienuoliai – apie meilę, draugystę, vienatvę, nuodėmę, rutiną, absurdą, tylą, laimę Religinė / dvasinė 2
72 Ralph Martin Dievo alkis – asmeninės maldos praktikos vadovas Religinė / dvasinė 1
73 Grigalius didysis Šventojo Benedikto gyvenimas Biografinė 1
74 Tadeusz Dajczer Tikėjimo įžvalgos Religinė / dvasinė 1
75 Raymond Peyret Martos Robin gyvenimas – Martos paslaptis Biografinė 1
76 Chantal van der Plancke, Andre Knockaert 15 maldos dienų su Kotryna Sieniete Religinė / dvasinė 1
77 Ernst Lutz, Reinhard Junker Nėra gyvybės be sukūrimo Religinė / dvasinė 1
78 <…> Popiežiaus Jono Pauliaus II laiškai jaunimui Vaikams ir paaugliams 1
79 Brolis Marc, Tiberiados bendruomenė Vieno pašaukimo istorija Biografinė 1
80 a- e Vita Jašinauskaitė Bėras vėjas Grožinė 5
81 Antanas Maceina Jobo drama Grožinė 1
82 a, b Šv. Teresė Avilietė Sielos pilis Religinė / dvasinė 2
83 Ričardas Pagojus Meilės pamokos – kad nemylėtume kaip idiotai Vaikams ir paaugliams 1
84 Jeannette Walls Stiklo pilis Biografinė 1
85 Gerald G. May Priklausomybė ir malonė Sielovadinė/psichol. 1
86 a, b LBD Naujasis Testamentas Religinė / dvasinė 2
87 Mark Link MISIJA – Šventojo Rašto žodžio įkvėpti apmąstymai Religinė / dvasinė 1
88 a – t Mark Link Kvietimas Religinė / dvasinė 19
89 “Sandoros” rinktinė Menininkai – apie Dievą, maldą, klaidą, stebuklą, kryžių, pašaukimą, šventes, Bibliją, šventumą Religinė / dvasinė 1
90 a, b <…> “Eik į savo kambarėlį” – Dvasinės pratybos kasdieniame gyvenime Religinė / dvasinė 2
91 Popiežius Jonas Paulius II Enciklika “Veritatis splendor” Religinė / dvasinė 1
92 J. Burkus Mūsų dienos Religinė / dvasinė 1
93 Paul Turks Pilypas Neris – džiaugsmo ugnis Biografinė 1
94 Andre Frossard Jono Pauliaus II pasaulis Biografinė 1
95 Jonas Burkus Mažųjų dienelės Vaikams ir paaugliams 1
96 Mečislavas Malinskis Pašaukė mane… Biografinė 1
97 Tėvas Kūdikėlio Jėzaus Marija Eugenijus Tavo meilė augo kartu su manim – genialioji Lizjė Teresė Biografinė 1
98 kun. Antanas Saulaitis SJ Kaip atrodo dvasios? Vaikams ir paaugliams 1
99 Denise Lardner Carmody, John Tully Carmody Malda pasaulio religijose Religinė / dvasinė 1
100 a, b Loriann Hoff Oberlin Surviving separation and divorce / A woman’s guide to regaining control, building strength and confidence, securing a financial future Užsienio k. 2
101 Edward Teyber Helping children cope with divorce Užsienio k. 1
102 a – c Karl Frielingsdorf Demoniški Dievo įvaizdžiai Sielovadinė/psichol. 3
103 Theresa Burke, David C. Reardon Uždraustas sielvartas Sielovadinė/psichol. 1
104 William A. Barry, William J. Connoly Rasti Dievą visur – Šv. Ignaco dvasinių pratybų vadovas Religinė / dvasinė 1
105 Elisa Morgan, Carol Kuykendall Ko reikia kiekvienai mamai Sielovadinė/psichol. 1
106 Thomas Merton Septynaukštis kalnas Biografinė 1
107 a, b kun. Antanas Saulaitis SJ Kito link – žaidimai ir sielovados pratimai jaunimui Vaikams ir paaugliams 2
108 Irena Juozeliūnienė, Laura Kanapinienė Šeimos žemėlapio metodas Metodinė 1
109 Antanas Paškus Dievai, dvasios ir žmonės “Naujajame amžiuje” Religinė / dvasinė 1
110 Bernard Nathanson Dievo palytėjimas – abortų specialisto kelionė nuo mirties į gyvenimą Biografinė 1
111 Kun. Steponas Galvydis Į idealų viršūnes Biografinė 1
112 Edita Štein Iš žydų šeimos gyvenimo – Editos Štein gyvenimas, vaikystė ir jaunystė Biografinė 1
113 Česlovas Kavaliauskas Tarp fizikos ir teologijos Biografinė 1
114 Martha Heineman Pieper, William J. Pieper Išmintinga meilė – Jautrumu paremta drausmės alternatyva, padėsianti jums tapti geresniais tėvais, o jūsų vaikams užaugti visaverčiais žmonėmis Sielovadinė/psichol. 1
115 a, b Francesco Alberoni Menas vadovauti Sielovadinė/psichol. 2
116 Antanas Rubšys Islamas – religija, kultūra, valstybė Religinė / dvasinė 1
117 Ina Banionienė, Aušra Pundzevičienė Knyga vaikams apie psichologus Vaikams ir paaugliams 1
118 Elisabeth Kubler-Ross Apie mirtį ir mirimą Sielovadinė/psichol. 1
119 Jonas Paulius II Pamokymai gyvenimui Religinė / dvasinė 1
120 Ross Campbell Kaip mylėti savo paauglį Sielovadinė/psichol. 1
121 Neale Donald Walsch Pokalbiai su Dievu – neįtikėtinas dialogas Religinė / dvasinė 1
122 Eric Berne Žaidimai, kuriuos žaidžia žmonės: žmogiškųjų santykių psichologija Sielovadinė/psichol. 1
123 John W. James, Russel Friedman, Leslie Landon Matthews Kai sielvartauja vaikai Sielovadinė/psichol. 1
124 a – f Pascal Haegel Kristus – mūsų viltis Religinė / dvasinė 6
125 a-f <…> Dievo tautos liturginės valandos Religinė / dvasinė 6
126 a – d VJG Bažnytiniai anekdotai Grožinė 4
127 a, b Luis Gonzalez-Carvajal Toks yra mūsų tikėjimas Religinė / dvasinė 2
128 Joseph E. Norris The ministry to the divorced Užsienio k. 1
129 a, b Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Metodinės rekomendacijos vaikų dienos centrų darbuotojams socialinio darbo su šeima klausimais Metodinė 2
130 a, b Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Smurtas šeimoje: prevencija, intervencija ir galima pagalba Metodinė 2
131 Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Našlaičių ir tėvų globos netekusių vaikų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo programa Metodinė 1
132 Kathy Brewer Gorham Finding your way through divorce Užsienio k. 1
133 Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Apsaugok save Vaikams ir paaugliams 1
134 Laimutė Žalimienė Vaikų socialinės globos kokybė ir jos vertinimas Metodinė 1
135 Giedrė Kvieskienė, Valdonė Indrašienė Socialinio darbo ypatumai vaikų globos namuose Metodinė 1
136 Su meile Lietuva Vilnius Kita 1
137 Elvyra Kučinskaitė, Edis Jurčys Kryžių kalnas. Gyvybės sodai Grožinė 1
138 Marina Cvetajeva Į niekur laiškai Grožinė 1
139 a, b dr. Mary Pipher Prikelti Ofeliją – kaip išgyventi paauglystę Sielovadinė/psichol. 2
140 Dietrich Bonhoeffer Pasipriešinimas ir nuolankumas Biografinė 1
141 a, b Tomaš Špidlik Krikščioniškųjų Rytų dvasingumas Religinė / dvasinė 2
142 a – c Johannes Pausch, Gert Bohm Ir juodos avys gali melstis – visiems, kurie netiki Dievu, tačiau vis tiek nori melstis Religinė / dvasinė 3
143 Gintarė Jautakaitė Dobilo širdy Grožinė 1
144 Jurga Ivanauskaitė Odė džiaugsmui Grožinė 1
145 Susan Cain TYLA – introvertų galia pasaulyje, kuris nesiliauja kalbėjęs Sielovadinė/psichol. 1
146 Andrius Tapinas Vilko valanda Grožinė 1
147 <…> Paparčio šventi ženklai – Japonų trieiliai Grožinė 1
148 a, b Kęstutis Dvareckas,  Andrius Navickas Sutemos tirščiausios prieš aušrą – apie priklausomybės ligą ir sveikimo kelią Sielovadinė/psichol. 2
149 Melody Beattie NE-priklausomi – kaip liautis kontroliuoti kitus ir pradėti rūpintis savimi Sielovadinė/psichol. 1
150 <…> Aš kviečiu jus (Medjurgorje Madonos apreiškimai) Religinė / dvasinė 1
151 <…> Atviri keliauninko pasakojimai savo dvasios tėvui Religinė / dvasinė 1
152 Filippo D’Amando Dievo tarnaitė Carla Ronci Biografinė 1
153 a – c Ieva Anelauskaitė Skambėjimas atskirai Grožinė 3
154 Robin Norwood Moterys, kurios myli per stipriai – kai trokštate ir viliatės, jog jis pasikeis Sielovadinė/psichol. 1
155 a – h <…> Giesmės Religinė / dvasinė 8
156 <…> Čiurlionis Kita 1
157 a – i Miglė Dovydaitienė Mildos istorija: mano tėveliai išsiskyrė Vaikams ir paaugliams 9
158 Daniel Goleman Emocinis intelektas Sielovadinė/psichol. 1
159 C. S. Lewis Tiesiog krikščionybė Religinė / dvasinė 1
160 Kay Douglas Invisible wounds: a self-help guide for women in destructive relationships Užsienio k. 1
161 Gediminas Kijauskas Į didžiąją meilę Religinė / dvasinė 1
162 Carl Gustav Jung Du traktatai apie analitinę psichologiją Sielovadinė/psichol. 1
163 Karin Johannisson Melancholijos erdvės Sielovadinė/psichol. 1
164 Palmira Rudalevičienė Sužeistieji – iš psichiatro užrašų Sielovadinė/psichol. 1
165 Ona Pajedaitė Viską lengvai! Biografinė 1
166 Clemens Pilar Joga, Astrologija, Homeopatiniai žirniukai: Krikščionių tikėjimas ir ezoterika kasdienybėje Religinė / dvasinė 1
167 M. Scott Peck Nepramintuoju taku – Naujoji meilės, tradicinių vertybių ir dvasinio tobulėjimo psichologija Sielovadinė/psichol. 1
168 Brene Brown Didi drąsa – Kaip sprendimas būti pažeidžiamu keičia mūsų gyvenimą Sielovadinė/psichol. 1
169 D. Ross Campbell Kaip mylėti savo vaiką Sielovadinė/psichol. 1
170 Edward W. Beal, M.D., and Gloria Hochman Adult children of divorce Užsienio k. 1
171 Diane Fossel Growing up divorced: a road to healing for adult child of divorce Užsienio k. 1
172 James Greteman, Leon Haverkamp Divorce and beyond: facilitators manual Užsienio k. 1
173 Genevieve Clapp Divorce and New Beginnings Užsienio k. 1
174 Arthur S. Houch Let’s have it out: the bare-bones manual of fair fighting Užsienio k. 1
175 Antanas Saulaitis SJ Piktas Dievas yra miręs Religinė / dvasinė 1
176 Helen Hunter Remarriage in midlife: Plan it first, make it last Užsienio k. 1
177 Gražina Gudaitė Santykis ir pokytis: tarpasmeninių ryšių gelminės prielaidos ir psichoterapija Sielovadinė/psichol. 1
178 Giacomo Dacquino Baimė mylėti Sielovadinė/psichol. 1
179 Judith Lewis Herman Trauma ir išgijimas Sielovadinė/psichol. 1
180 a, b Jean Monbourwuette Menas atleisti Sielovadinė/psichol. 2
181 Peter Scazzero Emociškai brandus dvasingumas Religinė / dvasinė 1
182 James F. T. Bugental Menas būti gyvam: egzistencinės tapatybės paieškos Sielovadinė/psichol. 1
183 Judith Herman Trauma and recovery Užsienio k. 1
184 Peter A. Levine, Ann Frederick Walking the tiger – healing trauma Užsienio k. 1
185 Carolyn Yoder The little book of trauma healing Užsienio k. 1
186 Kathleen Fischer Transforming fire: Women using anger creatively Užsienio k. 1
187 Lucille Clifton & Co Storming heaven’s gate: an anthology of spiritual writings by women Užsienio k. 1
188 Matthew Linn, Sheila Fabricant Linn, Dennis Linn Healing spiritual abuse and religious addiction Užsienio k. 1
189 Robert Coles The moral intelligence of children Užsienio k. 1
190 Satoko Yamaguchi Mary & Martha: Women in the world of Jesus Užsienio k. 1
191 Thomas Hartman, Joe Cook The matter of life and death Užsienio k. 1
192 John H. Hewett After Suicide Užsienio k. 1
193 Cecile Bauer Caregiver’s gethsemane: when a loved one longs to die Užsienio k. 1
194 Robert Jourdain Music, the brain and ecstasy Užsienio k. 1
195 Kathleen Fischer, Thomas Hart Promises to keep: developing the skills of marriage Užsienio k. 1
196 James Torrens, S.J. Reaching toward God Užsienio k. 1
197 Rob Barkley Catholic Ministry to the Addicted Užsienio k. 1
198 Yves Lamontagne Būti tėvais pamišusiame pasaulyje Sielovadinė/psichol. 1
199 Don Campbell The Mozart Effect: tapping the power of music to heal the body, strengthen the mind and unlock the creative spirit Užsienio k. 1
200 Bruce Bugbee What you do best in the body of Christ Užsienio k. 1
201 Loretta Girzaitis Raqised to the light Užsienio k. 1
202 Julia Cameron The vein of gold: a journey to your creative heart Užsienio k. 1
203 Dennis Linn, Matthew Linn Healing life’s hurts: healing memories through the five stages of forgiveness Užsienio k. 1
204 Ona Kristina Polukordienė Psichologinės krizės ir jų įveikimas Sielovadinė/psichol. 1
205 Walkie Au and Noreen Cannon Urgings of the heart: a spirituality of integration Užsienio k. 1
206 Cancer survivors and their loved ones Tapestry of hope Užsienio k. 1
207 Francis Dorff, O. Praem Simply Soulstirring: writing as a meditative practice Užsienio k. 1
208 Valeria Alfeyeva Piligrimage to Dzhvari: a woman’s journey of spiritual Awakening Užsienio k. 1
209 Gerard Egan The skilled helper: a systematic approach to effective helping Užsienio k. 1
210 Inger Anneberg Sielvartas po savižudybės: knyga tiems, kuriuos paliko Sielovadinė/psichol. 1
211 Simone Pacot Gelmių evangelizavimas Religinė / dvasinė 1
212 Джеймс Бьюдженталь Наука быть живым Užsienio k. 1
213 “Gelbėkit vaikus” Ar teisus stipresnis? Smurto prieš vaikus apžvalga Lietuvoje Metodinė 1
214 Mark LaMont A graceful age – Reflecions for the wisdom years Užsienio k. 1
215 Janis Loomis Romond Children facing grief – Letters from bereaved brothers and sisters Užsienio k. 1
216 Žydrė Arlauskaitė Tikra knygelė apie skriaudą – I dalis: Suaugusiems Metodinė 1
217 Violeta Šikaitė Tikra knygelė apie skriaudą – II dalis: Vaikams Vaikams ir paaugliams 1
218 Janet Pais Suffer the children – A theology of liberation by a victim of child abuse Užsienio k. 1
219 Gavin de Becker Protecting the gift – Keeping children and teenagers safe (and parents sane) Užsienio k. 1
220 Christophe Andre Netobuli, laisvi ir laimingi Sielovadinė/psichol. 1
221 Katerina De Hueck Doherty Evangelija be kompromisų Religinė / dvasinė 1
222 Dan Franck Skyrybos Grožinė 1
223 Alister E. McGrath Mokslas ir religija: naujasis įvadas Religinė / dvasinė 1
224 Jack Dominian Living Love Užsienio k. 1
225 William John Fitzgerald Words of comfort: what to say at times of sadness or loss Užsienio k. 1
226 Connecticut Hummanities Council Perspectives on death and dying Užsienio k. 1
227 Rev. Joseph Nolan They shall be comforted: for those who grieve and hope Užsienio k. 1
228 Lietuvos fotomenininkų sąjunga Debiutas Kita 1
229 Alfonsas Budvytis Monografija Kita 1
230 Lietuvos fotomenininkų sąjunga Lietuvos fotografija: vakar ir šiandien ’10 Kita 1
231 Lietuvos fotomenininkų sąjunga Lietuvos fotografija: vakar ir šiandien ’11 Kita 1
232 Lietuvos fotomenininkų sąjunga Lietuvos fotografija: vakar ir šiandien ’12 Kita 1
233 Dr. James Dobson Užsispyręs vaikas Sielovadinė/psichol. 1
234 Robert Marshall, Charles Donovan The social policy of planned parenthood Užsienio k. 1
235 Andrew M. Greeley When life hurts – Healing themes from the Gospels Užsienio k. 1
236 Gintautas Vaitoška Lengvas gyvenimas – Krikščioniškosios psichologijos etiudai sutuoktiniams Sielovadinė/psichol. 1
237 Jonas Paulius II Mano maldos Religinė / dvasinė 1
238 Brolis Marc, Tiberiados bendruomenė O mano džiaugsme! Kristus prisikėlė! Religinė / dvasinė 1
239 James F. Twyman Meilės pasiuntinys / juos vadina indigo vaikais Sielovadinė/psichol. 1
240 Alice Miller Gabaus vaiko drama ir tikrosios savasties paieška Sielovadinė/psichol. 1
241 Tessa Dalley Dailė kaip terapija Sielovadinė/psichol. 1
242 Rimantas Kočiūnas Gydyti gyvenimu – Aleksandro Alekseičiko intensyvus terapinis gyvenimas Sielovadinė/psichol. 1
243 a-d Elvyra Kučinskaitė Įskaudinta meilė. Skyrybos: Išgyventi ir kilti Sielovadinė/psichol. 4
244 Richard F. Mollica, MD Healing invisible wounds. Paths to hope and recovery in a violent world Užsienio k. 1
245 Dr. Henry Cloud, Dr. Johm Townsend Boundaries in marriage Užsienio k. 1
246 Jonathan During OSB Su smurtu susidūrus. Krikščioniškieji savigynos principai Sielovadinė/psichol. 1
247 Michael Himes Tikėjimo slėpinys. Įvadas į katalikybę Religinė / dvasinė 1
248 John F. Haught Mokslas ir tikėjimas: Naujasis įvadas Religinė / dvasinė 1
249 John Polkinghorne Kvarkai, chaosas ir krikščionybė Religinė / dvasinė 1
250 VJG Didieji klausimai vaikams Religinė / dvasinė 1
251 Carol W. Hotchkiss A human development workbook Užsienio k. 1
252 Carol W. Hotchkiss Curriculum guide for teachers and peer teaching assistants Užsienio k. 1
253 Caroline Brehat Aš mylėjau manipuliuotoją Psichologinė 1
254 Robert Faricy, Luciana Pecoraio Maldos gelmėje. Šv. Ignaco Lojolos, Šv. Teresės Avilietės ir Šv. Kryžiaus Jono vedami Religinė / dvasinė 1
255 Joshua Harris Atsisveikinimo bučinys pasimatymui Sielovadinė/psichol. 1
256 Katharina Martin, Barbara Schervier-Legewie Vieniša mama. Kaip moterys su vaikais įveikia skyrybas Psichologinė 1
257 Elizabeth S. Thayer, Ph. D., Jeffrey Zimmerman, Ph. D. The Co-Parenting Survival Guide Užsienio k. 1
258 a, b Jenna Flowers, PsyD, LMFT The conscious parent’s guide to COPARENTING Užsienio k. 2
259 The meditation COLORING BOOK praktinė 1
260 The calm COLORING BOOK praktinė 1
261 a,b Magnificat leidiniai Gailestingumo palyginimai Religinė / dvasinė 2
262 Edita Mirjam Poetiniai keksiukai Grožinė 1
263 Henry Cloud, Jonh Townsend Ribos Psichologinė 1
264 David Walton Emotional Intelligence Užsienio k. 1
265 Douglas Stone, Sheila Heen Thanks for the feedback Užsienio k. 1
266 Kerry Egan On living Užsienio k. 1
267 Šv. Kryžiaus Jonas Šviesos ir meilės posakiai Religinė / dvasinė 1
268 Šventoji Jėzaus Teresė Tobulumo kelias Religinė / dvasinė 1
269 Eve Tushnet Gay and Catholic / Accepting My sexuality, finding Community, Living My Faith Užsienio k. – Religinė / lyčių studijos 1
270 Michael Foster Annulment / The Wedding that was / How the Church Can Declare a Marriage Null Užsienio k. – Religinė / Bažnyčios teisė 1
271 Medard Laz Life after the divorce – practical guidance for starting over Užsienio k. – Psichologinė 1
272 Vicki Wells Bedard, William E. Rabior Catholics Experiencing Divorce / grieving, healing, and learning to live again Užsienio k. – religinė / psichologinė 1
273 Melody Beattie Codependent No More / How to stop Controlling Others and Start Caring for Yourself Užsienio k. – Psichologinė 1
274 Genevieve Davis Ginsburg, M.S. Widow to Widow / Thoughtful, Practical Ideas for Rebuilding your Life Užsienio k. – Psichologinė 1
275 Helen Fitzgerald The Mourning Handbook Užsienio k. – Psichologinė 1
276 Rhonda Sciortino Successful Survivors Užsienio k. – Psichologinė 1
277 Thomas W. Phelan, PhD All About ADHD / A Family Resource for Helping Your Child Succeed with ADHD Užsienio k. – Psichologinė 1
278 Lindsay C. Gibson, PsyD Adult children of Emotionally Immature Parents / How to heal from Distant, Rejecting, or Self-Involved Parents Užsienio k. – Psichologinė 1
279 Lynn Cassella-Kapusinski When Parents Divorce or Separate / I can get through this Užsienio k. – Psichologinė 1
280 a Elvyra Kučinskaitė Be pavadinimo Psichologinė 1
280 b Elvyra Kučinskaitė Be pavadinimo Psichologinė 1
280 c Elvyra Kučinskaitė Be pavadinimo Psichologinė 1
281 Vicki Wells Bedard, William E. Rabior Prayers for Catholics Experiencing Divorce Užsienio k. – Religinė 1
282 Jane Norris Daughters of the Elderly / Building partnerships in caregiving Užsienio k. 1
283 Stephen Grosz Paslėptas gyvenimas Psichologinė 1

 

 

 

BENDRAKELEIVIAI.LT © 2022

El. parduotuvių ir internetinių svetainių kūrimas

Klausk Aukok Dovanų kuponas Naujienlaiškis

Prašome atlikti pavedimą:

Įmonė: Šeimos ir asmens saviugdos centras “Bendrakeleiviai”.
Adresas: Didžioji g. 34, 01128 Vilnius.
Atsiskaitomoji sąskaita: LT02 7300 0100 8686 3132.
Mokėjimo paskirtis: už dovanų kuponą.

Užpildytas kuponas bus išsiųstas jums el. paštu per 24 val. Esant skubai, susisiekite tel. 8644 20883.

Aš suprantu, kad pinigai už įsigytus dovanų kuponus nėra grąžinami.
Kupono galiojimas – 1 metai nuo pirkimo dienos.