Padėka

2014 m.

Astai Uosytei

Sigitui Gerikui

Regimantui Laugaliui

Viktorui Trublenkovui 

Daivai Jakštienei

ES Tarybos generalinio sekretoriato Vertimo raštu direktorato Lietuvių kalbos skyriaus vertėjams


2015 m.

Gretai Grassick

 

2016 m.

Mantui Andriuškevičiui

Gretai Grassick

Živilei Vaitiekūnienei

Daivai Balčiūnienei

Ženetai Logminienei

Daliai Puodžiukaitei

Rasai Vasilienei-Vasiliauskienei

Svajūnei Latkauskienei

Romualdai Petreikienei

Aurelijai Gumbrevičienei

 

Nuoširdžiai dėkojame privatiems asmenims ir organizacijų atstovams, savo parama geranoriškai prisidėjusiems prie ŠASC "Bendrakeleiviai" veiklų. Kiekvieno iš jūsų gera valia, pasiekusi mus finansine ar kitokio pobūdžio parama, tiesiogiai sietina su solidarumu, išreiškiamu konkretiems žmonėms, į savo gyvenimą norintiems ir siekiantiems susigrąžinti džiaugsmą bei pilnatvę.

Te Jūsų dosnumas taps Jums palaiminimu!

 

Apie tai, kokiam tikslui buvo ar bus panaudota parama, paramos skyrėjams pageidaujant pranešame asmeniškai.

 

ŠASC "Bendrakeleiviai"


 

Titulinis

Informacija

 

 

KNYGYNUOSE: